R e k l a m a

Wyróżnienia Bene Meritus dla Krzysztofa Kołodziejczyka i Towarzystwa Przyjaciół Chorych – Hospicjum – ZDJĘCIA

-

Krzysztof Kołodziejczyk oraz Towarzystwo Przyjaciół Chorych – Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego zostali wyróżnieni tytułem Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego. Wręczenie wyróżnień odbyło się w poniedziałek podczas uroczystej gali.

Wręczenie wyróżnień zorganizowano w Auli Nicolai, a uroczystości towarzyszył recital Katarzyny Dąbrowskiej z zespołem.

W tym roku do zaszczytnego grona odznaczonych tytułem Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego dołączyli:

  • Krzysztof Kołodziejczyk, dla którego wnioskodawcą honorowego wyróżnienia byli burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska oraz Stowarzyszenie Amicus Homin;
  • Towarzystwo Przyjaciół Chorych – Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego. W tym przypadku o nagrodę wnioskowali przedstawiciele Szpitala Powiatowego w Bochni.

Bezinteresowne wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących cechuje wyróżnione dziś osoby. Dziękuję za państwa poświęcenie na rzecz drugiego człowieka – powiedział Adam Korta, starosta bocheński.

Bene Meritus to idea mająca na celu zaprezentowanie szerokiemu gremium dobrych, szlachetnych i godnych naśladowania ludzi oraz instytucji. To nagroda wyjątkowa, przyznawana od 2003 roku w uznaniu zasług wniesionych w rozwój Ziemi Bocheńskiej. Odznaczenie to może otrzymać osoba, organizacja lub stowarzyszenie, które w sposób szczególny wyróżnia się na lokalnej scenie działalności, czy to społecznej czy biznesowej.

Decyzję o wręczeniu odznaczenia podejmuje Kapituła powołana przez Radę Powiatu w Bochni. W skład Kapituły wchodzą osoby uhonorowane w latach ubiegłych i radni powiatu bocheńskiego. Osoby uhonorowane otrzymują statuetkę wykonaną z bryły solnej pochodzącej z bocheńskiej kopalni. A jej autorem jest artysta, malarz, rzeźbiarz Mirosław Malaca.


Krzysztof Kołodziejczyk – społecznik, działacz na rzecz osób z niepełnosprawnościami i osób, które niezależnie od siebie znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, radny powiatowy trzech kadencji od 2006 do 2018 r. reprezentujący mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz, członek Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Bochni i Powiatowej Rady Rynku Pracy. Inicjator i pomysłodawca budowy Zakładu Opiekuńczo Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarny w Bochni.

Sprawny organizator, przedsiębiorca oraz filantrop.

Będąc powiatowym radnym przekazywał comiesięcznie swoją dietę m.in. podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni i dla dzieciaków z domu dziecka. Wspierał i nadal wspiera kluby sportowe, parafie, lokalne stowarzyszenia czy ochotnicze straże pożarne i wiele, wiele innych instytucji i organizacji.

Od 2006 roku wspólnie z małżonką organizuje bardzo popularne i wyczekiwane bale karnawałowe dla osób z niepełnosprawnościami nie tylko z Bocheńszczyzny, ale i całej Małopolski. Organizuje również wigilie dla osób ubogich i samotnych.

Życzliwość, wrażliwość i gotowość do pomocy osobom potrzebującym wyróżnia go w społeczności powiatu bocheńskiego. Aktywność charytatywna i samorządowa jest dla niego bardzo ważna. Sprawy osób potrzebujących zawsze były bliskie jego sercu, dlatego wielokrotnie bronił ich interesów wyrażając swój sprzeciw przeciwko planom pomniejszania środków przeznaczonych na działalność osób z niepełnosprawnościami, czy też w sytuacjach, gdy ważyły się losy funkcjonowania placówek terapeutycznych. Panu Krzysztofowi nie jest obojętny los drugiego człowieka, o czym świadczy działalność filantropijna na rzecz osób wymagających szczególnej troski i opieki. W swoich działaniach kieruje się zasadą niesienia bezinteresownej pomocy osobom, które tej pomocy potrzebują.

Podczas gdy za naszymi granicami wybuchła wojna, fala uchodźców uciekając przed terrorem dotarła na Bocheńszczyznę. Pan Krzysztof był jedną z pierwszych osób, przedsiębiorców, który udzielił wsparcia i schronienia grupie kobiet i dzieci. Bezinteresownie zapewnił im dach nad głową, wyżywienie i opiekę.

Za swoją działalność wielokrotnie nagradzany m.in. nagrodą Amicus Hominum w kategorii działalność filantropijna.


Towarzystwo Przyjaciół Chorych – Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bochni. Jego działalność opiera się w dużej mierze na wolontariacie, zapewniając Domową Opiekę Paliatywną, czyli opiekę w domu pacjenta przy współdziałaniu rodziny i bliskich chorego.

Wizyty domowe są realizowane przez: pielęgniarki, lekarza, fizjoterapeutę czy psychologa w zależności od potrzeb. Specjaliści odwiedzają podopiecznych, pomagają bliskim, którzy sprawują całodobową opiekę nad chorym lub w przypadku ich braku pomagają choremu w pielęgnacji oraz codziennych czynnościach. Czasem jest to po prostu chwila rozmowy z osobą samotną.

Działalność hospicjum jest ogromnym wsparciem i pomocą dla cierpiących pacjentów i ich rodzin, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym, którzy zmagają się z postępującą, często nieuleczalną chorobą i narastającym bólem. Służy chorym w ostatnich chwilach życia, jak również wspiera rodziny w trudnym okresie odchodzenia bliskiej osoby. Czyni wszystko, aby ostatni okres życia pacjenta był jak najbardziej wartościowy i godny.

Wolontariusze i pracownicy mierzą się niejednokrotnie z najbardziej przejmującymi dramatami, jeśli chodzi o życie w starości, w chorobie, czy w biedzie. Dlatego działania podejmowane przez Towarzystwo są szczególnie ważne, urastają do rangi symbolu i są inspiracją dla innych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia