R e k l a m a

Gmina Bochnia. Jednogłośne absolutorium dla wójta

-

Rada Gminy Bochnia jednogłośnie udzieliła wczoraj wójtowi Markowi Bzdekowi absolutorium za wykonanie budżetu na rok 2022. – Mamy powody do dumy i zadowolenia, bo udało nam się wiele zadań wspólnie zrealizować – ocenił samorządowiec podkreślając, że w bieżących działaniach może liczyć na wsparcie radnych.

– Panie wójcie gratuluję w związku z tym, że budżet, który mieliśmy w 2022 roku nie był łatwy, udało się to wszystko dopiąć. To zasługa pana, i oczywiście my też jakiś tam kamyczek do tego wrzucili, że udało się to wszystko zrealizować, w związku z tym bardzo panu dziękuję – powiedział tuż po głosowaniu (15:0) przewodniczący rady gminy Piotr Gajek, wręczając wójtowi kwiaty.

– Pan przewodniczący powiedział, że to jest wasz „mały kamyczek”. Nie, to nie jest żaden kamyczek, to jest bardzo duży głaz! Tylko nie przytłaczający, ale wspierający. Absolutorium formalnie jest dla wójta, ale tak naprawdę to jest absolutorium dla nas wszystkich – zwrócił się do radnych Marek Bzdek.

W późniejszym wpisie w mediach społecznościowych wójt wyliczył: – W 2022 r. na zadania inwestycyjne i remonty wydatkowaliśmy kwotę ponad 18 mln zł. Inwestowaliśmy w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, drogi, budynki komunalne, oświetlenie i ochronę powietrza. Zrealizowaliśmy zadania w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, kultury, edukacji integracji społecznej oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

Marek Bzdek podkreślił także, że „znaczna cześć funduszy wydatkowanych w ramach zeszłorocznego budżetu, to środki zewnętrzne pozyskane z różnego rodzaju funduszy oraz programów rządowych i unijnych”. – Realizacja budżetu gminy jest udziałem bardzo wielu osób, które starają się jak najlepiej wykonywać swoje zadania. Wszystkim dziękuję za współpracę! – zakończył.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc