R e k l a m a

🔸 Gmina Rzezawa. Dzięki e-usługom dużo spraw załatwisz teraz online

W Urzędzie Gminy Rzezawa zostały wdrożone nowoczesne i innowacyjne e-usługi. Dzięki temu mieszkańcy mogą już teraz załatwić wiele spraw urzędowych online, bez konieczności wychodzenia z domu. Wartość zrealizowanego projektu to ponad 2,3 mln zł. Ogromna część tej kwoty, ponieważ ponad 1,2 mln zł to natomiast dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego przyznana w ramach projektu „e-GMIN@”. 

Nowoczesne technologie rozwijają się bardzo szybko, a postępująca cyfryzacja obejmuje kolejne obszary życia. Gmina Rzezawa w miarę możliwości stara się być coraz bardziej nowoczesna i nadążać za zmianami technologicznymi, aby być pod tym względem coraz bardziej przyjazna mieszkańcom. 

W ramach projektu „e-GMIN@”: 

  • przeprowadzono modernizację systemów dziedzinowych, EOD i Portalu Interesanta;
  • wdrożono system e-Woda (zostało wymienionych ponad 2700 wodomierzy na wodomierze do zdalnego odczytu);
  • zmodernizowano stronę www;
  • zmodernizowano infrastrukturę IT;
  • uruchomiono Platformę Projektową;
  • uruchomiono e-usługi Informator.

Efektem wszystkich przeprowadzonych zadań, jest uruchomienie i udostępnienie w sumie 20 całkowicie nowych e-usług publicznych dla Gminy Rzezawa.

Zadanie pn. „e-GMIN@ – Rozwój innowacyjnych e-usług dla mieszkańców Gminy Rzezawa’’ współfinansowane ze środków unijnych w ramach Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, , Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Najnowsze materiały Partnerów