R e k l a m a

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla wójta gminy Rzezawa – ZDJĘCIA

-

Rada Gminy Rzezawa podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi Mariuszowi Palejowi wotum zaufania oraz absolutorium za realizację budżetu w 2022 roku.

Wykonanie budżetu gminy Rzezawa za 2022 rok pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Komisja Rewizyjna. Zeszłoroczny budżet gminy Rzezawa został zrealizowany w bardzo dobrym procencie zakładanego planu.

Dochody zostały wykonane w kwocie 69 593 790,32 zł na poziomie 95,86 proc. planu. Wydatki zrealizowano natomiast na kwotę 73 740 054,76 zł, czyli w 93,10 proc. przyjętego planu.

Oceniono, że 2022 rok w rzezawskiej gminie był bardzo pracowity. Przyczyniło się to do realizacji wielu inwestycji. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć zadania związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury drogowej. W ubiegłym roku zakończono m.in. budowę zupełnie nowej drogi, która połączyła ulicę Zieloną w Rzezawie z Jodłówką. Jest to największa inwestycja drogowa w historii gminy Rzezawa. Inną dużą inwestycją drogową była budowa drogi, która powstała w sąsiedztwie szkoły podstawowej w Rzezawie i biegnie do znajdujących się za nią domów i działek (zadanie ruszyło w 2022 roku, a niedawno zostało sfinalizowane).

Ubiegły rok to także wiele inwestycji związanych z rozbudową bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Rzezawa. W 2022 roku została wybudowana nowoczesna sala gimnastyczna na miarę XXI wieku w Krzeczowie. Na terenie GOSiR w Rzezawie powstał natomiast ogromny skatepark. Kompleksowo zmodernizowano również boisko wielofunkcyjne w Bratucicach. Ruszyła ponadto budowa pierwszego w regionie orlika lekkoatletycznego w Rzezawie (inwestycja została niedawno zakończona). W 2022 roku były kontynuowane również prace przy budowie kompleksu sportowego w Krzeczowie, który powstaje w tej miejscowości i ma być gotowy w przyszłym roku.

Innymi ważnymi inwestycjami realizowanymi w ubiegłym roku była m.in. dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w kilku miejscowościach, kontynuacja przebudowy Potoku Jodłowskiego, który podczas obfitych deszczów potrafi zmienić się w rwącą rzekę, czy opracowanie dokumentacji projektowej budowy w Krzeczowie oraz w Borku nowoczesnych przedszkoli wraz ze żłobkami.

Ważnym zadaniem inwestycyjnym była również modernizacja budynku, w którym znajduje się biblioteka i Klub Senior+ w Rzezawie. W 2022 roku ruszył ponadto drugi etap budowy w rzezawskiej szkole kuchni z jadalnią, której bardzo tam obecnie brakuje. Rozpoczęła się także gruntowna modernizacja remizy OSP w Okulicach. W Urzędzie Gminy zostały natomiast wdrożone nowoczesne i innowacyjne e-usługi, dzięki którym wiele spraw urzędowych można załatwić online.

Podczas sesji absolutoryjnej, która odbyła się we wtorek 27 czerwca w sali narad przy ulicy Kościelnej w Rzezawie, wójt Mariusz Palej podziękował wszystkim osobom, które wspierały realizację budżetu za 2022 rok. Szczególne słowa uznania powędrowały do radnych gminy Rzezawa, sołtysów, a także dyrektorów, kierowników i pracowników Urzędu Gminy oraz jego jednostek organizacyjnych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia