R e k l a m a

Burmistrz Bochni Stefan Kolawiński z wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok

-

W czwartek burmistrz Bochni Stefan Kolawiński otrzymał od radnych wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok. W pierwszym głosowaniu wniosek poparło 14 radnych, a w drugim 12.

Najważniejsze liczby dotyczące budżetu Bochni za 2022 rok:

  • dochody: 173 520 273,10 zł (103,89 proc. planu po zmianach);
  • wydatki: 176 803 879,41 zł (96,68 proc. planu po zmianach);
  • w tym wydatki majątkowe (inwestycje): 21 977 691,58 zł (92,67 proc. planu po zmianach);
  • deficyt: 3 283 606,31 zł.

Wotum zaufania, które jest oceną raportu o stanie gminy, poparło 14 radnych, 3 było przeciwko i również 3 wstrzymało się od głosowania. Absolutorium poparło 12 radnych, przy 1 głosie przeciwko i 7 wstrzymujących się.

Wynik głosowania ws. wotum zaufania:

za (14): Marta Babicz, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

przeciw (3): Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina;

wstrzymali się (3): Jan Balicki, Stanisław Dębosz, Bogdan Kosturkiewicz;

nieobecny (1): Edward Dźwigaj.

Wynik głosowania ws. absolutorium:

za (12): Marta Babicz, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

przeciw (1): Bogdan Kosturkiewicz;

wstrzymali się (7): Jan Balicki, Zenona Banasiak, Stanisław Dębosz, Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina, Krzysztof Sroka;

nieobecny (1): Edward Dźwigaj.

Głosowania poprzedziły dyskusje, w których uczestniczyli nie tylko radni, ale też mieszkańcy Bochni. Wkrótce na łamach Bochnianin.pl szersza relacja.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia