R e k l a m a

Przewodniczący rady o kupcach z Hali Gazaris: „Myślę, że zostali wprowadzeni w błąd”

-

Wczoraj (czwartek 29 czerwca) bocheńscy radni przegłosowali uchwałę zmieniającą zasady rozliczania opłat za korzystanie z Hali Targowej na pl. Gazaris w Bochni. Nowemu rozwiązaniu sprzeciwiają się najemcy lokali.

Jak już informowaliśmy najemcy lokali handlowych w Hali Gazaris zwrócili się do władz miasta, aby zrezygnowały z planowanej zmiany sposobu naliczania wysokości opłat za korzystanie z obiektu. Przekonują, że zwiększenie obciążeń mocno uderzy w drobnych przedsiębiorców, którzy ostatnio i tak mają „pod górkę” – o szczegółach pisaliśmy TUTAJ.

Na czym polega zmiana?

Podczas sesji Tomasz Kuc, naczelnik wydziału gospodarki mieniem komunalnym i rolnictwa, zwrócił uwagę, że obecnie Gmina Miasta Bochnia partycypuje w 1/3 kosztów energii elektrycznej i gazu używanych do eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz kosztów konserwatora urządzeń klimatyzacyjnych, a także kosztów energii elektrycznej używanej do oświetlenia ciągów komunikacyjnych. W nowej uchwale zaproponowano zapis, aby wskazane wyżej wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu ponoszone były w całości przez jego użytkowników, w tym przez miasto w odniesieniu do lokali nieobjętych najmem.

W czwartek podczas sesji Rady Miasta Bochnia przewodniczący Bogdan Kosturkiewicz poinformował, że tuż przed sesją wpłynęło do niego pismo od najemców lokali. Kopie zostały dostarczone radnym, więc przewodniczący nie czytał całego pisma. Odniósł się natomiast do fragmentu.

Kupcy wprowadzeni w błąd?

Jest taki zapis (w piśmie od najemców – przyp. red.): „W uzasadnieniu proponowanych zmian miejskie władze wskazują, iż planowana zmiana ma doprowadzić do stanu, gdzie to najemcy będą opłacać w całości koszty związane z eksploatacją hali, w tym proporcjonalnie za lokale, które nie są wynajęte”. Panie naczelniku, czy pan może skomentować tego typu informacje? – zapytał Bogdan Kosturkiewicz, przewodniczący Rady Miasta Bochnia.

Szczególnie podkreślałem ostatnie zdanie w mojej wypowiedzi, które świadczy dokładnie o czymś innym. „Koszty energii elektrycznej używanej do oświetlenia ciągów komunikacyjnych, koszty energii elektrycznej i gazu używanych do eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych, koszty konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz koszty ochrony obiektu ponoszą najemcy lokali użytkowych proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych lokali oraz Gmina Miasta Bochnia proporcjonalnie do pozostałej powierzchni handlowej hali targowej nieobjętej najmem” – cytował zapisy projektu uchwały naczelnik Tomasz Kuc.

„Pan burmistrz nikogo nie będzie przymuszał”

Przewodniczący rady zwrócił jeszcze uwagę na zapis mówiący o kosztach utrzymania czystości i wywozu odpadów, które w całości mają ponosić najemcy.

Trudno, aby gmina płaciła za coś co nie produkuje śmieci, skoro lokale nie są wynajęte. Nie wiem skąd się wziął ten zapis, kto wprowadził w błąd przedstawicieli kupców, ale myślę, że oni zostali wprowadzeni w błąd. Pod pismem podpisało się blisko 30 osób. Mam nadzieję, że gdy zobaczą czego dotyczy uchwała to ich stanowisko się zmieni, bo nie widzę nic złego w propozycji, która została tutaj przedstawiona. Będzie jeszcze przecież zawierana umowa najmu lokali, a pan burmistrz nikogo nie będzie przymuszał, aby zawarł umowę – skomentował Bogdan Kosturkiewicz.

Wynik głosowania:

za (15): Marta Babicz, Jan Balicki, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Stanisław Dębosz, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

przeciw (2): Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń;

wstrzymały się (2): Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk;

nieobecni (2): Edward Dźwigaj, Damian Słonina.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia