R e k l a m a

MPWiK Bochnia. Niewielka podwyżka cen za wodę i odprowadzenie ścieków

-

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni wprowadziło nowe stawki opłat za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków. Zastosowano niewielką podwyżkę: 6 groszy za wodę i 1 grosz za ścieki. Nowe taryfy obowiązują od 1 lipca.

Zgodnie z obecnymi przepisami stawki proponowane przez spółki wodociągowe nie muszą być zatwierdzane przez rady gmin. Spółka przedstawia propozycje taryf na 3 lata do przodu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wprowadza nowe stawki po ich zatwierdzeniu.

W bocheńskim MPWiK obowiązuje kilkanaście grup taryfowych, które różnią się m.in. zamówioną usługą (woda, ścieki lub woda i ścieki), sposobem liczenia (np. wodomierz główny, podlicznik, ryczałt), czy okresem rozliczeniowym (1 lub 2 miesięczny). Stawki za wodę i odprowadzenie ścieków w każdej grupie taryfowej są takie same. Różnice występują w opłacie za abonament.

Od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. stawka za 1 m3 wody wynosiła 4,78 zł brutto, a za 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,46 zł brutto.

Nowe stawki – obowiązujące od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. – wynoszą (za 1 m3):

  • woda: 4,84 zł brutto (4,48 zł netto) – ok. 1,25 proc. podwyżki;
  • odprowadzenie ścieków: 7,47 zł brutto (6,92 zł netto) – ok. 0,13 proc. podwyżki.

Niewielkiemu zwiększeniu uległy też stawki opłaty abonamentowej. Do 30 czerwca wynosiły od 5,90 zł do 25,06 zł, a od 1 lipca wynoszą od 5,96 zł do 25,16 zł.


„Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni sp. z o.o. świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla ponad 35 tysięcy mieszkańców na terenie miasta Bochnia oraz zaopatruje w wodę miejscowości Łapczyca, Gawłów, Ostrów Szlachecki, Słomka i Krzyżanowice. MPWiK w Bochni eksploatuje sieć wodociągową o łącznej długości ponad 122 km oraz sieć kanalizacji sanitarnej o długości ponad 150 km. Każdego dnia dla mieszkańców Bochni i okolicznych miejscowości, spółka dostarcza każdego dnia średniorocznie 8000 m3 wody. Jednocześnie każdego dnia do miejskiej oczyszczalni ścieków wpływa średnio 6000 m3 ścieków” (źródło: mpwikbochnia.pl).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia