R e k l a m a

Bochnia. Co dalej z przebudową ulicy Partyzantów?

-

Od tygodni przejazd ulicą Partyzantów w Bochni jest utrudniony, bo po pracach związanych z kanalizacją ubytki zasypano żwirem, a wymiany asfaltu na razie nie rozpoczęto. Z wypowiedzi urzędnika odpowiedzialnego za inwestycje w mieście wynika, że taka sytuacja jeszcze trochę potrwa…

O postępy w pracach zapytał podczas ostatniego posiedzenia komisji rewizyjnej radny Marek Bryg.

Ta inwestycja jest jeszcze w fazie projektowania. Jeszcze nie został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – przyp. red.), tam 1-2 działki musimy dodzielić. Wykonawca realizuje całość zadania i to jeszcze trwa – odpowiedział Rafał Nosek, naczelnik wydziału inwestycji, rewitalizacji miasta i funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miasta Bochnia.

Część robót można było zrobić na zgłoszenie, np. wykonane zostały roboty związane z kanalizacją deszczową. Miałem nawet dziś (27 czerwca – przyp. red.) pewną interwencję i przekazałem wykonawcy konieczność uzupełnienia ubytków, bo takie się zdarzają – poinformował Rafał Nosek.

Realizacja całej inwestycji rozpocznie się pewnie pod koniec roku. Wykonawca ma jeszcze czas na przyszły rok na realizację, termin jest dość odległy – dodał naczelnik Rafał Nosek.


Inwestycja obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego ul. Partyzantów w zakresie od drogi wojewódzkiej nr 965 ul. Proszowska do wysokości targowiska „Mój Rynek” przy ulicy Partyzantów w Bochni, łącznie ok. 1300 m drogi gminnej (przy czym na odcinku od skrzyżowania z ul. Proszowską do wjazdu do Galerii Rondo nawierzchnia nie będzie wymieniana, choć ten fragment jest w zakresie inwestycji, bo mają być np. wymienione oprawy lamp).

W ramach inwestycji mają zostać wykonane m.in. przebudowa i modernizacja drogi wraz z 5 skrzyżowaniami, przebudowa i modernizacja chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych, budowa 2 zatok autobusowych, przebudowa 47 zjazdów i 20 przepustów, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego oraz przejść dla pieszych.

Na zdjęciu zaznaczono ulicę Partyzantów.

Zgodnie z dokumentacją przetargową termin wykonania zadania to 28 czerwca 2024 r.

Na wykonanie tych prac Bochnia otrzymała promesę dotacyjną z Polskiego Ładu w wysokości ok. 9 mln zł, a całkowity koszt to ponad 16 mln zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia