R e k l a m a

Rusza modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łazach

-

Ruszają prace związane z modernizacją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łazach. Ich celem jest powiększenie przedszkola, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju. Wartość inwestycji wynosi ponad 960 tys. zł.

Pomieszczenia przedszkola w Łazach nie były remontowane od wielu lat. Upływ czasu spowodował, że wymagają one gruntownej modernizacji i przystosowania do dzisiejszych realiów. Zachodzi również potrzeba powiększenia przedszkola.

W tym celu zaadaptowana zostanie jedna z istniejących sal lekcyjnych znajdująca się w północnej części budynku. Spowoduje to zmiany układu wewnętrznego i funkcjonalnego przedszkola. Forma zewnętrzna budynku po przebudowie pozostanie natomiast bez zmian.

W ramach inwestycji zostanie wykonany ponadto szereg innych prac. Budynek zostanie ocieplony, a jego strop dodatkowo zabezpieczony. Zostaną wymienione drzwi wejściowe do przedszkola oraz zamontowane dodatkowe okna w celu doświetlenia niektórych pomieszczeń.

Wykonana zostanie także pochylnia dla osób niepełnosprawnych wraz z nowymi schodami wejściowymi. Zmodernizowana zostanie również instalacja centralnego ogrzewania. Inwestycja obejmie ponadto m.in. wykonanie nowego przyłącza gazowego oraz wentylacji mechanicznej, a także montaż klimatyzacji.

Umowa na realizację inwestycji została podpisana 4 lipca w Łazach z udziałem wójta gminy Rzezawa Mariusza Paleja, wykonawcy inwestycji oraz dyrektorki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Edyty Kosek.

Modernizacja budynku szkolno-przedszkolnego w Łazach to niezwykle ważne zadanie inwestycyjne. Mieszkańcy na jego realizację czekali od lat. Po zabezpieczeniu w budżecie odpowiedniej kwoty oraz wykonaniu projektu budowlanego mogliśmy wreszcie przystąpić do robót budowlanych. Dzięki podpisanej umowie już niedługo dzieciaki z Łazów będą miały bardzo dobre warunki do nauki i zabawy. Ogromnie się z tego cieszę, że kolejny ważny obiekt na mapie gminy Rzezawa zmieni się już wkrótce nie do poznania – powiedział wójt Mariusz Palej.

Termin wykonania inwestycji określono na 4 kwietnia 2024 r.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia