R e k l a m a

Bochnia. Zlecono opracowanie koncepcji Centrum Zdrowia Psychicznego w budynku dawnego pogotowia

-

Zarząd Powiatu w Bochni zlecił opracowanie projektu koncepcyjnego w zakresie modernizacji i przebudowy budynku przy ul. Konstytucji 3 maja w Bochni na potrzeby uruchomienia Centrum Zdrowia Psychicznego. Projekt ma powstać do końca roku.

Biuro projektowe odpowiedzialne za przygotowanie koncepcji wykona m.in. program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys inwestorski, projekt aranżacji pomieszczeń i koncepcje architektoniczną.

Projekt ma zostać przygotowany w ten sposób aby planowana modernizacja, przebudowa budynku, układ pomieszczeń dostosowany został do wymagań Centrum Zdrowia Psychicznego w zakresie oddziału dziennego psychiatrycznego, poradni zdrowia psychicznego wraz z punktem zgłoszeniowo-koordynacyjnym oraz zespołem leczenia środowiskowego.

Centrum docelowo będzie zapewniać kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej i środowiskowej.

Od dawna czyniliśmy starania, aby budynek został zagospodarowany, najpierw na cele szkoły muzycznej II stopnia, niestety do dzisiaj nie doczekaliśmy się ostatecznej decyzji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które było zainteresowane przejęciem tego miejsca. Następnie budynkiem zainteresowana była Prokuratura Okręgowa w Tarnowie, która poszukiwała lokalizacji na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Bochni, niestety powierzchnia budynku po pogotowiu jest za mała na potrzeby tej instytucji. Dlatego wspólnie z zarządem podjęliśmy decyzję, iż nie możemy dłużej czekać i chcielibyśmy utworzyć w tym miejscu Centrum Zdrowia Psychicznego, które chyba każdy z nas się zgodzi, jest teraz tak bardzo potrzebne – powiedział Adam Korta, starosta bocheński.

Bardzo dziękuję panu staroście za ten pomysł i tak ważną inicjatywę. Ze statystyk policji wynika, że w ubiegłym roku było o ponad 5% więcej prób samobójczych niż rok wcześniej, a najczęstszą przyczyną przeważnie była choroba psychiczna, czy zaburzenia psychiczne. Zdrowie psychiczne Polaków pogarsza się coraz bardziej, a niestety brakuje takich właśnie miejsc, gdzie ta pomoc będzie udzielana kompleksowo – mówi Jarosław Kycia, dyrektor bocheńskiego szpitala, pod które centrum będzie podlegać.

W 2022 roku w Polsce odnotowano łącznie 14 520 prób samobójczych. Co trzecia próba zakończyła się zgonem (5 108). Nastąpił nagły wzrost, jeśli chodzi o samobójstwa dzieci w wieku od 7 do 12 lat. W samym 2022 roku na swoje życie targnęły się 2 093 osoby do 18 roku życia, w tym 85 dzieci młodszych niż 13 lat.

Natomiast z badań przeprowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bochni, która przepytała młodzież ze szkół z powiatu bocheńskiego wynika m.in. że 77% osób doświadczyło stresu, 74,5% ma obniżony nastrój, a aż 41,5% badanych wskazywała na występowanie problemów ze snem.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc