Matura 2023. Wyniki najlepsze od lat. Jak poszło uczniom z powiatu bocheńskiego?

-

W piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznych matur. Są najlepsze od lat. Egzamin zdało 84,4 proc. osób, a bez możliwości poprawki w tym roku jest 4,3 proc. maturzystów. Najlepiej poszło uczniom w województwie małopolskim (zdało 88 proc. osób). Zdawalność w powiecie bocheńskim wyniosła ok. 89 proc.

W tym roku egzamin maturalny odbył się w dwóch formułach. Formuła 2023 dotyczyła tegorocznych absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego (151 076 osób), a Formuła 2015 tegorocznych absolwentów 4-letniego technikum, szkoły artystycznej oraz branżowej szkoły II stopnia (102 419 osób).

Niezależnie od formuły egzaminu maturalnego wszyscy absolwenci obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego oraz w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Obowiązkowy był również egzamin maturalny z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

W całym kraju do egzaminu maturalnego z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym w maju 2023 roku w obu formułach przystąpiło 253 495 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Zdawalność wyniosła 84,4 proc. (214 025 osób). Zdawalność w Formule 2023 wyniosła 91,1 proc., a w Formule 2015 – 74,6 proc.

Prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br. mają 28 604 osoby (11,3 proc.), a 10 866 osób (4,3 proc.) nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu.

Maturzyści bardzo dobrze poradzili się z językiem polskim (zdawalność 97 proc.), a znacznie gorzej z matematyką (88 proc.).

W województwie małopolskim do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym w maju 2023 roku przystąpiło 25 061 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Ogólna zdawalność wyniosła 88 proc. (22 154 osoby), 2 187 osób ma prawo poprawki w sierpniu (9 proc.), a 720 nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu (3 proc.). W Formule 2023 (14 586 osób) procenty zdawalności wyglądają następująco: 93 proc., 5 proc. i 2 proc., a w Formule 2015 (10 475 osób): 81 proc., 14 proc. i 5 proc.

W powiecie bocheńskim do wszystkich wymaganych egzaminów maturalnych w terminie głównym przystąpiło 880 osób: 444 w Formule 2023 i 436 w Formule 2015.

Dla powiatu bocheńskiego zdawalność w Formule 2023 wyniosła 91 proc. W województwie małopolskim lepiej maturę zdano w Krakowie (96 proc.), Tarnowie (95 proc.) i powiatach: gorlickim (96 proc.), krakowskim (93 proc.), limanowskim (94 proc.), miechowskim (93 proc.), myślenickim (95 proc.), nowotarskim (93 proc.), olkuskim (96 proc.), suskim (98 proc.), wadowickim (95 proc.) i wielickim (93 proc.), a taki sam wynik osiągnęli uczniowie z powiatu oświęcimskiego (91 proc.) i tatrzańskiego (91 proc.).

Z kolei zdawalność w Formule 2015 wyniosła 87 proc. Lepsze wyniki osiągnięto tylko w powiecie wielickim (90 proc.) i brzeskim (88 proc.), a takie same (87 proc.) w powiecie nowotarskim i olkuskim.

Ze szkół z terenu powiatu bocheńskiego największa zdawalność była w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni (99 proc.) i w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni (98 proc.).

Wyniki zdawalności szkół z powiatu bocheńskiego – Formuła 2023 (w nawiasach liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych):

 • IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni – 99 proc. (67),
 • I Liceum Ogólnokształcące w Bochni – 98 proc. (230),
 • Liceum Ogólnokształcące w Żegocinie – 92 proc. (26),
 • II Liceum Ogólnokształcące w Bochni – 81 proc. (104),
 • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bochni – 25 proc. (8),
 • Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Nowym Wiśniczu – 22 proc. (9).

Wyniki zdawalności szkół z powiatu bocheńskiego – Formuła 2015 (w nawiasach liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych):

 • Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni – 95 proc. (183),
 • Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu – 90 proc. (31),
 • Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni – 84 proc. (109),
 • Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni – 84 proc. (85),
 • Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie – 83 proc. (18),
 • Niepubliczna Branżowa Szkoła II Stopnia w Bochni – 0 proc. (6),
 • Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Nowym Wiśniczu – brak danych (2),
 • II Liceum Ogólnokształcące w Bochni – brak danych (1),
 • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bochni – brak danych (1).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

wrzesień, 2023