Rzezawa. Mieszkańcy zaniepokojeni planami budowy zakładu w Ostrowie Królewskim

-

Spore poruszenie w gminie Rzezawa po tym, jak w zeszłym tygodniu wśród mieszkańców rozeszła się informacja o planach prywatnego inwestora, który w Ostrowie Królewskim chciałby wybudować „zakład produkcji olejów i karbonizatu z gum i tworzyw sztucznych wraz z niezbędną infrastrukturą”. W poniedziałek przed urzędem gminy zebrało się ok. 50 osób licząc na wyjaśnienia ze strony wójta.

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych przekazywana była alarmistycznie brzmiąca wiadomość, w której planowaną inwestycję określano mianem „spalarni śmieci”, wzbierała też fala niepokoju o to, jak funkcjonowanie zakładu będzie skutkować na codzienne życie mieszkańców.

Jeszcze przed weekendem, w piątek, urząd gminy zareagował wydając obszerne oświadczenie, w którym kategorycznie zaprzeczył tym informacjom: Żaden wniosek o budowę takiego obiektu [„spalarni śmieci” – przyp. red.] nie wpłynął do siedziby tut. urzędu gminy, gmina nie prowadzi takiego postępowania i nie ma w planach prowadzić podkreślono w dementi.

W poniedziałek na spotkanie z wójtem Mariuszem Palejem, celem omówienia wzbudzającej emocje sprawy, umówiła się jedna z mieszkanek. O wyznaczonej porze przed urzędem zjawiło się dodatkowo około pół setki innych osób, a zainteresowani liczyli, że wójt przyjmie ich delegację, albo nawet „wyjdzie do ludzi”, by z nimi porozmawiać. Ostatecznie gospodarz gminy spotkał się w swoim gabinecie tylko z umówioną wcześniej mieszkanką (rozmowa odbywała się w obecności m.in. przewodniczącej rady gminy i trwała ok. 40 minut).

W tej sytuacji reszcie zebranych (wyraźnie niezadowolonych z postawy wójta) pozostała jedynie skrótowa relacja ze spotkania przedstawiona przez mieszkankę oraz wspomniane oświadczenie, które jak na razie najpełniej oddaje stanowisko urzędu gminy.

W oświadczeniu przede wszystkim podkreślono, że inwestycja nie ma polegać na budowie „spalarni śmieci”, a aktualnie prowadzone przez gminę postępowanie dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji olejów i karbonizatu z gum i tworzyw sztucznych wraz z niezbędną infrastrukturą”. Zaznaczono też bardzo wyraźnie, że to postępowanie stanowi dopiero wstępny etap inwestycji.

– Rolą gminy w takim postępowaniu jest wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia tj. wykazanie jak należy zaprojektować i zrealizować inwestycję, aby zminimalizować jej wpływ na stan środowiska naturalnego – wyjaśnia urząd gminy. – W decyzjach środowiskowych badany jest ponadto wpływ inwestycji  na siedliska zwierząt, roślin, stosunki wodne, ale także zdrowie i warunki życia ludzi jeszcze zanim wydane zostaną inne decyzje, w tym decyzja o pozwoleniu na budowę, czy też zezwolenia na zbieranie odpadów, na przetwarzanie odpadów oraz na zbieranie i przetwarzanie odpadów – wyliczają urzędnicy.

W oświadczeniu wyjaśniono też, jak będzie przebiegać dalsza procedura:

– Zgodnie z przepisami prawa, po przeprowadzeniu postępowania przez Gminę Rzezawa, w przypadku wydania pozytywnej decyzji, Inwestor może kontynuować proces inwestycyjny poprzez złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do właściwego Starostwa Powiatowego. Tym samym to nie Wójt Gminy wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę – zaznaczono.

Urzędnicy zwracają też uwagę, że „decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest decyzją uznaniową” i urząd gminy jest ustawowo zobowiązany by przeprowadzić postępowanie i wydać decyzję „jeżeli Inwestor spełni wymagania określone przepisami prawa”.

Wszystkie te informacje nie uspokajają jednak zaniepokojonych mieszkańców. Temat inwestycji najpewniej wróci podczas najbliższego posiedzenia rady gminy.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

październik, 2023