R e k l a m a

Policyjna akcja z dronem na przejeździe kolejowym w Rzezawie

-

W czwartek, 13 lipca 2023 roku, na przejeździe kolejowym w Rzezawie, w powiecie bocheńskim, policjanci z wydziałów ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Bochni przeprowadzili akcję ukierunkowaną na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Była to również kolejna odsłona wakacyjnej akcji profilaktycznej pn. „Przepis do ręki Kierowcy”.

Miejsce prowadzenia działań wybrane zostało nieprzypadkowo. Przejazd kolejowy w Rzezawie jest miejscem gdzie często dochodzi do wykroczeń i incydentów wynikających z niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane było dwupłaszczyznowo. Zadaniem drona zawieszonego w powietrzu nad przejazdem było rejestrowanie  wykroczeń  kierowców takie jak niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, wjeżdżanie na przejazd, gdy opuszczanie zapór zostało rozpoczęte, lub ich podnoszenie nie zostało ukończone. Ponadto kierowcom oczekującym na otwarcie przejazdu oraz pieszym wręczane były ulotki zawierające najważniejsze przepisy związane z przejazdami kolejowymi.

Na przejazdach kolejowych w Małopolsce w 2020 roku doszło do 98 kolizji i 5 wypadków (w których rannych zostało 5 osób). W roku 2021 doszło do 112 kolizji, 7 wypadków (z 10 rannymi), natomiast w roku 2022 do 85 kolizji, 2 wypadków (5 rannych) a w roku 2023 doszło już do 40 kolizji i  1 wypadku, w którym zginęła 1 osoba, a 5 zostało rannych.

Trwa wakacyjny czas odpoczynku i relaksu. Jednak to właśnie latem dochodzi do najcięższych w skutkach wypadków drogowych. Aby zminimalizować ryzyko wypadku, korzystajmy z dróg w sposób bezpieczny, rozsądny, zgodny z przepisami.

Zapamiętaj 7 zasad ratujących życie:

  1. Żółta naklejka PLK – Naklejka jest umieszczona na tylnej części krzyża św. Andrzeja lub na napędzie rogatkowym. Na każdej z nich znajduje się indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu. W przypadku unieruchomienia pojazdu na torach, kierowca dzwoni na numer alarmowy 112, zgłasza zagrożenie i podaje indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu. Operator 112 dzwoni do ekspozytury PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ekspozytura wydaje polecenie wstrzymania ruchu lub ograniczenia prędkości pociągów.
  2. Sygnalizator z migającymi światłami zakazuje wjazdu na przejazd! Zaczekaj, aż zgaśnie czerwone światło sygnalizatora. Otwierające się rogatki mogą ponownie się zamknąć, gdy kolejny pociąg najedzie na czujnik.
  3. Nie wjeżdżaj na przejazd, jeśli nie możesz kontynuować jazdy!
  4. Wyłam rogatkę w przypadku utknięcia na przejeździe.
  5. Poczekaj, aż pociąg odjedzie na bezpieczną odległość! Zaczekaj, abyś mógł sprawdzić, czy po innym torze nie nadjeżdża kolejny pociąg.
  6. Zawsze pamiętaj o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności! Pociąg ma zawsze pierwszeństwo.
  7. Przed każdym przejazdem, nawet tym z rogatkami, należy zwolnić lub zatrzymać się i upewnić, że nie nadjeżdża pociąg!

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia