R e k l a m a

Gmina Bochnia. Wkrótce ruszy budowa za 7,5 mln złotych. Co powstanie w Baczkowie? – WIZUALIZACJA

-

W poniedziałek wójt gminy Bochnia Marek Bzdek podpisał umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą, który zrealizuje inwestycję w Baczkowie. Zostanie tam wzniesiony wielofunkcyjny budynek, w którym siedzibę znajdą miejscowa szkoła, jednostka OSP oraz Orkiestra Baczków.

Wartość inwestycji to 7,5 mln zł. Samorząd zdobył na jej realizację dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład w wysokości 5,5 mln zł. Prace zrealizuje firma MATEO Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo–Handlowe Józef Firmuga spod Tarnowa. Ma na to 16 miesięcy.

Budynek będzie przeznaczony na potrzeby m.in. szkoły podstawowej, remizy OSP oraz Orkiestry Baczków. Każda z części budynku będzie funkcjonować jak odrębny segment (osobne wejścia, zaplecze itd.)

– Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w to, abyśmy to dofinansowanie otrzymali, a w szczególności posłowi Wiesławowi Krajewskiemu, radnemu powiatowemu Mariuszowi Zającowi oraz radnej gminnej Alinie Skoczek – wylicza wójt Marek Bzdek. – Ten budynek będzie nie tylko siedzibą dla poszczególnych organizacji, ale będzie pełnił funkcję zaplecza społeczno-kulturalnego.


Szczegółowe przeznaczenie:

Cześć przeznaczona pod funkcję szkoły podstawowej:

 • sale szkolne dla dzieci uczące się w klasach I-III
 • biblioteka szkolna
 • świetlica szkolna, pełniąca również funkcję stołówki z punktem wydawania posiłków
 • zaplecze sanitarno-porządkowe i socjalne

Remiza OSP

 • garaż dla wozu strażackiego
 • zespół szatniowy dla strażaków
 • sala do zebrań
 • zaplecze socjalno-sanitarne

Siedziba Orkiestry Baczków

 • sala prób
 • zaplecze socjalno-sanitarne
 • magazyn sprzętu

Zagospodarowanie terenu

 • dojścia do budynku
 • miejsca postojowe
 • zieleń urządzona

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc