R e k l a m a

Bochnia. 35 projektów zakwalifikowanych pod głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2024

-

W naborze projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2024 r., który odbył się na przełomie maja i czerwca, wpłynęły 44 propozycje zadań. 35 z nich zostało dopuszczonych do głosowania.

Spektrum zadań, jakie zaproponowali mieszkańcy jest bardzo szerokie. Kilka projektów dotyczy wymiany oświetlenia przy bocheńskich ulicach. Wśród pomysłów znalazły się również kwestie bezpieczeństwa w postaci zakupu sprzętu przeciwpożarowego, wykonania przejść dla pieszych oraz budowy, bądź remontu chodników i dróg. Pojawiły się także propozycje: budowy psiego wybiegu, nasadzenia zieleni, remontu boisk sportowych i placów zabaw. Kilka projektów dotyczy również estetyki i czystości w naszym mieście.

Po przeprowadzonej weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej projektów pod głosowanie zakwalifikowano 35 z nich – 8 inicjatyw ogólnomiejskich i 27 osiedlowych. Jednocześnie zaznaczamy, że podana poniżej lista projektów może nie być ostateczna ze względu na trwającą procedurę odwoławczą.

Projekty zakwalifikowane do głosowania:

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

 • „Biblioteka dla wszystkich – równamy szanse” – 98 500,00 zł
 • Budowa wybiegu dla psów w Parku Rodzinnym Uzbornia – 184 000,00 zł
 • Park rekreacyjny – strefa aktywności i zieleni – 184 013,40 zł
 • Zieleń na Rynku – rozbudowa małej architektury i nasadzenia roślin pnących – 129 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia parkowego na nowoczesne oświetlenie LEDowe w Parku Rodzinnym Uzbornia – 126 000,00 zł
 • Poprawa infrastruktury na stadionie MOSiR w Bochni przy ul. Parkowej 3 – 28 000,00 zł
 • Wykonanie ogrodzenia „Siłowni” i placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Bochni – 100 000,00 zł
 • Renowacja boiska sportowego na Dębczy – 180 000,00 zł

PROJEKTY OSIEDLOWE

 • „Kwitnąca kolejka” – nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych w ciągu pieszo-rowerowym pomiędzy ulicą Karosek, a KN2 (ulica Rotmistrza Witolda Pileckiego) – działka nr 3004/3 (os. Chodenice) – 25 174,00 zł
 • Budowa (remont) chodnika przy Hutniczej (os. Proszowskie) – 50 000,00 zł
 • Wymiana opraw oświetleniowych na LED przy ulicy W. Korty-Żółkiewicza-Maissa (os. Kurów) – 15 000,00 zł
 • Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na osiedlu Uzbornia (os. Uzbornia) – 50 000,00 zł
 • Utwardzenie pobocza drogowego wzdłuż świetlicy osiedlowej (os. Kurów) – 35 000,00 zł
 • Zakup i montaż urządzenia zabawowego (os. Smyków) – 50 000,00 zł
 • Modernizacja wiaty śmietnikowej przy ul. Korbońskiego (dawniej ul. Kaima) (os. Karolina-Krzeczowska) – 50 000,00 zł
 • Przystanek „Legionów Polskich – pętla” komfort i bezpieczeństwo (os. Niepodległości) – 37 700,00 zł
 • Skrzaty na Niepodległości (os. Niepodległości) – 2 000,00 zł
 • Montaż luster drogowych na ulicy Jakubowskiego (os. Niepodległości) – 5 300,00 zł
 • Zieleń edukacyjna przy kolanowskiej świetlicy (os. Kolanów) – 49 900,00 zł
 • Remont chodnika wzdłuż budynku oraz do klatek bocznych budynku przy ul. Karolina na 14A w Bochni (os. Karolina-Krzeczowska) – 50 000,00 zł
 • Kwitnący park kieszonkowy przy boisku Rejtana (os. Proszowskie) – 49 900,00 zł
 • Odnowa skweru na Placu Czaplińskiego (os. Śródmieście-Campi) – 49 900,00 zł
 • Parking osiedlowy (os. św. Jana-Murowianka) – 40 000,00 zł
 • Zieleń edukacyjna przy placu zabaw os. św. Jana-Murowianka (os. św. Jana-Murowianka) – 49 900,00 zł
 • Tablice ogłoszeniowe na osiedlu Proszowskie (os. Proszowskie) – 25 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Chodenice – poprzez zakup sprzętu przeciwpożarowego (os. Chodenice) – 50 000,00 zł
 • Nowa mała architektura na Osiedlu Słonecznym (os. Słoneczne) – 50 000,00 zł
 • Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Dołuszyckiej (os. Dołuszyce) – 50 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Windakiewicza w Bochni, uzupełnienie terenu zielonego wokół osiedla (os. Windakiewicza) – 50 000,00 zł
 • Plac zabaw przy szkole podstawowej nr 4 im. świętej Barbary (os. Krzęczków-Łychów) – 50 000,00 zł
 • Odskocznia i równowaga (os. Niepodległości) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Kurów) – 50 000,00 zł
 • Bezpieczny Pieszy – ul. św. Jana (os. św. Jana-Murowianka) 50 000,00 zł
 • Strefa Aktywnego Juniora i Seniora – św. Jana – Murowianka (os. św. Jana-Murowianka) – 50 000,00 zł
 • Dębcza – teren rekreacji i sportu (os. Krzęczków-Łychów) – 50 000,00 zł

PROJEKTY NIEZAKWALIFIKOWANE POD GŁOSOWANIE

 • Oświetlenie ulicy Kolanowskiej wzdłuż lasu (os. Kolanów)
 • Osiedlowe spotkanie międzypokoleniowe (os. Niepodległości)
 • Bochnia przyjazna dla psów (ogólnomiejski)
 • Zwiększenie liczby miejsc parkingowych zlokalizowanych przy plantach salinarnych (os. Śródmieście-Campi)
 • Remont parkingu przy ul. Karolina (os. Karolina-Krzeczowska)
 • Słoneczny wybieg dla psów wraz z placem zabaw i torem agility w otoczeniu zieleni ozdobnej (os. Niepodległości)
 • Opracowanie i wydanie albumu na temat znalezisk archeologicznych odkrytych w trakcie realizacji projektu „Rynek OD-NOWA” (ogólnomiejski)
 • Bezpieczne przejście – bezpieczni piesi (os. Śródmieście-Campi)

Projekt pod nazwą „Remont ul. Dołuszyckiej” i projekt „Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Dołuszyckiej” posiadały identyczne zakresy. Oba wnioski zostały scalone w jeden projekt i poddane pod głosowanie.

Głosowanie nad projektami odbędzie się we wrześniu 2023 r.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia