R e k l a m a

Wybudowano rondo na granicy powiatów bocheńskiego i brzeskiego – ZDJĘCIA

-

Na pograniczu Jodłówki (Gmina Rzezawa) i Jasienia (Gmina Brzesko) powstało rondo, które wybudowano w miejscu dotychczasowego skrzyżowania. Inwestycja z całą pewnością mocno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w tym miejscu.

O potrzebie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 1435 K Brzesko – Cerekiew, nr 1442 K Krzeczów – Grądy i drogi gminnej w Jodłówce na rondo mówiło się od kilku lat.

W połowie 2020 roku zostało podpisane porozumienie przez Gminę Rzezawa, Gminę Brzesko, Powiat Bocheński oraz Powiat Brzeski (koordynator projektu i realizator inwestycji), którego pokłosiem było opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji. Każdy z czterech samorządów na ten cel przeznaczył po 20 tys. zł.

W marcu bieżącego roku została natomiast zawarta umowa, dzięki której można było przystąpić do prac budowlanych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 266 435,55 zł i została podzielona pomiędzy samorządy, co oznacza, że każdy z nich na ten cel przeznaczył po niespełna 317 tys. zł. W tym miejscu warto również podkreślić, że inwestycja na styku Jodłówki i Jasienia oprócz budowy skrzyżowania o ruchu okrężnym objęła także stworzenie chodnika dla pieszych.

– Cieszę się, że udało się wspólnymi siłami wybudować rondo. W zdecydowany sposób wpłynęło ono na poprawę bezpieczeństwa. Stare skrzyżowanie było niebezpieczne, szczególnie trzeba było uważać, jadąc z Brzeska w stronę Jodłówki i Rzezawy – zaznacza wójt gminy Rzezawa Mariusz Palej.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia