R e k l a m a

Komunikat magistratu: Postęp prac na Węźle Przesiadkowym przy dworcu PKP

-

Bocheński magistrat rozesłał dziś do mediów komunikat, w którym relacjonuje stan zaawansowania prac przy budowie tzw. „węzła przesiadkowego” w sąsiedztwie dworca kolejowego.

„Roboty, które do tej pory wykonano na Węźle Przesiadkowym a więc przezbrojenia, budowę i przebudowę  infrastruktury podziemnej : energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, podbudowy dróg powodują największe utrudnienia, przede wszystkim dla użytkowników zmotoryzowanych i pieszych ale są niezbędne dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Jak można zauważyć wykonano już całą infrastrukturę podziemną wraz z nawierzchnią z kostki betonowej na parkingu wzdłuż ekranów akustycznych PKP.”

„Wykonawca Węzła Przesiadkowego prowadzi obecnie prace na całym zakresie inwestycji, włącznie z całą jezdnią ulicy Poniatowskiego, obecnie wykonywana jest stabilizacja podłoża i szereg robót towarzyszących. Na ukończeniu jest też budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej na  pozostałym zakresie inwestycji, swoje prace zakończyli też gazownicy, którzy dokonali przebudowy istniejącej sieci gazowej w obrębie inwestycji. Przebudowywana jest toaleta publiczna, w której instalowane są już elementy instalacji wewnętrznych remont dachu z dociepleniem.

Kolejna faza robót przyniesie jakościową zmianę pod względem estetycznym, a także komunikacyjnym z uwagi mające się rozpocząć roboty brukarskie. Pomimo wyłączenia z ruchu ważnej komunikacyjnie drogi, ruch na sąsiednich drogach odbywa się bez większych zakłóceń.”

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc