R e k l a m a

🔸 Komunikat UM Bochnia ws. wymiany solanki i prac konserwacyjnych w tężni solankowej

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA W SPRAWIE WYMIANY SOLANKI
I PRAC KONSERWACYJNYCH W TĘŻNI SOLANKOWEJ W BOCHNI:

Wymiana solanki w obiekcie Tężni Solankowej w Bochni jest działaniem planowanym i odbywa się, tak jak w innych obiektach tego typu, co około 3 miesiące w sezonie. Kategorycznie zaprzeczamy, że solanka uwalniała nieprzyjemny zapach, czy też konieczna była jej wymiana już od kilku tygodni.

Informacje te są nieprawdziwe i mają na celu zniechęcenie odwiedzających do korzystania z obiektu. Jednocześnie informujemy, że dowożenie solanki odbywa się z najwyższą starannością i dbałością o najbliższe otoczenie, w tym sąsiadujące z obiektem Planty Salinarne i ich roślinność. Solanka jest pompowana już na terenie obiektu Tężni, a cysterna, którą jest dowożona służy tylko i wyłącznie do celów transportu solanki z Kopalni Soli w Bochni.

W celu zapewnienia jak najlepszych warunków zdrowotnych dla korzystających z obiektu, każdorazowa wymiana solanki to nie tylko jej ponowne uzupełnienie, ale głównie wyczyszczenie niecek i zbiornika z zanieczyszczeń pochodzących z powietrza, otoczenia oraz odpadów w tym kamieni, gałęzi itp., wrzucanych do niecek przez odwiedzających obiekt.

Przeglądy Tężni są prowadzone na bieżąco, naprawy odbywają się głównie w okresie zimowym, a w okresie letnim obiekt zamknięty jest tylko i wyłącznie na czas czyszczenia przed dowozem nowej solanki.

Najnowsze materiały Partnerów