R e k l a m a

Ruszyły zapisy na wrześniową konferencję dla dyrektorów szkół

-

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bochni wraz ze Starostwem Powiatowym w Bochni zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pn. „Dyrektor wobec wyzwań nowego roku szkolnego – wiedza i praktyka”. Spotkanie skierowane jest do kadry kierowniczej placówek oświatowych, szkół i przedszkoli. Konferencja objęta jest patronatem honorowym Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Podczas konferencji zostanie przedstawiona diagnoza stanu psychicznego dzieci i młodzieży z powiatu bocheńskiego. Zaprezentowane zostaną również wnioski z organizacji i realizacji kształcenia specjalnego w powiecie bocheńskim. Omówione zostaną aktualne wyzwania oraz zmiany w prawie oświatowym.

Uczestnicy spotkania otrzymają wszystkie niezbędne wzory dokumentów dotyczących organizacji roku szkolnego z uwzględnieniem poziomu kształcenia. Pomoże to zaplanować pracę szkoły zgodnie z wytycznymi MEiN, ale bez nadmiernej biurokracji.

Konferencja odbędzie się 12 września 2023 r. w godzinach 8:30-15:15 w sali narad Starostwa Powiatowego w Bochni (ul. Kazimierza Wielkiego 31). Szczegółowy program znajduje się poniżej i na załączonym plakacie.

Zapisy potrwają do 5 września i odbywają się poprzez kartę zgłoszeń dostępną na stronie internetowej www.pppbochnia.pl oraz poprzez link: https://forms.gle/oQ2RE4Yz8wNZDXkt7

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszenia. Udział w konferencji jest bezpłatny i potwierdzony będzie certyfikatem.

Program konferencji:

 • 8.30-9.00 – Rejestracja uczestników;
 • 9.00-9.15 – Otwarcie konferencji – powitanie uczestników;
 • 9.15-10.00 – Przedstawienie i omówienie diagnozy stanu psychicznego dzieci i młodzieży z powiatu bocheńskiego. Wspomaganie szkół w realizacji kształcenia specjalnego – podsumowania i wnioski;
 • 10.00-11.45 – Przegląd najważniejszych zmian w prawie oświatowym związanych z organizacją nowego roku szkolnego. Informacje na temat aktualnej sytuacji w oświacie;
 • 11.50-12.00 – Przerwa kawowa;
 • 12.00-12.45 – Konstruowanie planu nadzoru z uwzględnieniem indywidualnych zasobów i potrzeb placówki oraz zgodnie z aktualnymi przepisami. Planowanie działań dotyczących realizacji zadań statutowych szkoły;
 • 12.45-13.20 – Przygotowanie programu profilaktyczno-wychowawczego i planowanie współpracy z radą rodziców. Zadania organizacyjne konieczne do wykonania przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego;
 • 13.20-13.30 – Przerwa kawowa;
 • 13.30-14.15 – Sprawy kadrowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Zadania dyrektora związane z awansem zawodowy;
 • 14.15-15.15 – Przygotowanie i przeprowadzenie rady pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny – porządek obrad. Zadania dyrektora oraz nauczycieli;
 • 15.15 – Zakończenie konferencji.

Prowadzący:

 • Kinga Pałka – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Stefana Szumana w Bochni,
 • Robert Ludwiniak – prawnik, wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc