R e k l a m a

Rozdziele w monografii Czesława Blajdy. W sobotę promocja książki

-

Leżące na południowym krańcu powiatu bocheńskiego Rozdziele w gminie Żegocina doczekało się pięknie wydanej i niezwykle cennej merytorycznie monografii pt. „Badania nad kulturą ludową wsi Rozdziele”. W najbliższą sobotę 19 sierpnia o godzinie 18.00 w remizie OSP w Rozdzielu odbędzie się promocja książki.

Swoją rodzinną miejscowość w 1946 roku opisał w obszernej pracy magisterskiej Czesław Blajda. Była ona zwieńczeniem jego studiów geograficznych i etnograficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Staraniem rodziny nieżyjącego już od wielu lat autora, a także za sprawą Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy, Urzędu Gminy Żegocina oraz pochodzącego z Rozdziela ks. Tomasza Szewczyka, praca ta w formie bogato ilustrowanej książki ukazała się nakładem lokalnego Wydawnictwa Regis.

Pracę poświęconą Rozdzielu Czesław Blajda pisał pod kierunkiem prof. Kazimierza Dobrowolskiego, który w swojej recenzji nie szczędził pochwał pod adresem swojego magistranta. Podkreślił w niej, że opracowanie jest rezultatem wieloletnich, systematycznych badań terenowych, a autor zebrał obfite i cenne materiały, odnoszące się do wszystkich dziedzin kultury ludowej. Zauważył, że najcenniejsze są ustępy poświęcone kulturze gospodarczej i społecznej. Stwierdził wreszcie, że praca stanowi jedno z najcenniejszych opracowań etnograficznych w naszej literaturze dotyczących jednej wsi.

Równie pochlebna jest recenzja prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Tomasza Gąsowskiego, która powstała kilkadziesiąt lat później – w 2005 roku (10 lat po śmierci Czesława Blajdy). Profesor Gąsowski syntetycznie przedstawił też treść monografii:

Pracę otwiera charakterystyka położenia geograficznego i stosunków administracyjnych oraz krótka historia wsi wraz z opisem jej zabudowy i układu gruntów. Następnie autor obszernie omawia sposoby gospodarowania mieszkańców (uprawa roli, hodowla, eksploatacja lasu, pszczelarstwo i inne, jak też rodzaje wykonywanego we wsi rzemiosła, a także zwyczaje towarzyszące wymianie handlowej), a następnie przedstawia sposoby wytwarzania żywności oraz inne czynności gospodarskie i domowe. Dalsze rozdziały omawiają funkcjonowanie ludności Rozdziela zarówno w kręgu rodzinnym, domowym jak i gromadzkim. Wreszcie w ostatniej części charakteryzuje jej życie duchowe, a więc formy religijności, ale i przejawy wierzeń magicznych. Dalej stara się odtworzyć horyzonty wiedzy o świecie i przyrodzie, analizuje sposoby spędzania wolnego czasu, najczęstsze zabawy i rozrywki”.

Warto wspomnieć, że zaczątkiem wydanej właśnie monografii Czesława Blajdy była praca gimnazjalna o Rozdzielu, za którą autor na przedwojennym konkursie w Krakowie otrzymał zaszczytne pierwsze miejsce. Pisał w niej wówczas, że Rozdziele należy do najpiękniejszych wsi w powiecie bocheńskim: „Piękno naszej wioski polega nie tylko na pięknych widoczkach, lecz także tkwi ono w mrocznych lasach, zielonych gajach oraz głębokich dolinach poprzerzynanych górskimi strumieniami. (…) Tu tak piękna i bogata przyroda, z którą miałem kontakt od dziecka, rozbudziła we mnie miłość do wioski rodzinnej i jej mieszkańców. (…) Zrozumiałem, że lud i jego zwyczaje, to wiecznie bijące źródło, niewyczerpana krynica, z której należy czerpać nieustannie”.

Dodajmy jeszcze, że uzupełnieniem podzielonego na dwanaście rozdziałów tekstu Czesława Blajdy jest kilkudziesięciostronicowy aneks poświęcony historii Rozdziela, opracowany przez ks. Tomasza Szewczyka.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia