Rada Miasta Bochnia poprze żądania reparacji od Niemiec?

-

Wśród projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję Rady Miasta Bochnia znalazło się dość niespodziewanie oświadczenie dotyczące… żądań reparacji od Niemiec.

W projekcie oświadczenia nawiązano do sejmowej uchwały z września 2022 roku ws. wojennych reparacji z tytułu strat, jakie Polska i Polacy ponieśli w związku z napaścią Niemiec na Polskę w 1939 roku.

„Rada Miasta (…) wyraża swoje poparcie dla działań zmierzających do uzyskania zadośćuczynienia należnego Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w wyniku rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką” – zapisano w projekcie oświadczenia.

Przywołując raport parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone podczas wojny, w dokumencie zaznaczono:

„Również Miasto Bochnia w trakcie II wojny światowej zostało ciężko doświadczone przez agresję, a następnie okupację niemiecką. W wyniku II Wojny Światowej ponieśliśmy ogromne straty materialne i niematerialne – zniszczona została infrastruktura: budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe, zabytki kultury oraz zbiory muzealne. Podkreślić należy także ogromne straty ludzkie” – wyliczono.

Następnie, wytłuszczonym drukiem, podkreślono:

„Dlatego mamy pełne prawo domagać się jednoznacznego przyjęcia przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec odpowiedzialności moralnej, politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za zniszczenie miasta Bochnia.”

„Rada Miasta Bochnia oczekuje od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowczego prowadzenia działań dyplomatycznych i prawnych zmierzających do uzyskania od Rządu Republiki Federalnej Niemiec odpowiedniego zadośćuczynienia. Polska powinna je otrzymać w imię elementarnego poczucia sprawiedliwości, w imię prawdy historycznej oraz w imię rzeczywistego pojednania polsko-niemieckiego.”

Podobne uchwały/oświadczenia jesienią zeszłego roku przyjmowały niektóre samorządy (jako wyraz poparcia tej przegłosowanej w Sejmie), a w kwietniu bieżącego roku uchwałę w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji przyjął rząd.

Sesja Rady Miasta, na której radni głosować będą opisany projekt, zaplanowana jest na 31 sierpnia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

październik, 2023