R e k l a m a

Powiat bocheński. Nominacja dyrektorska i awanse zawodowe nauczycieli – ZDJĘCIA

-

W Starostwie Powiatowym w Bochni odbyło się uroczyste wręczenie aktów mianowania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bocheński, którzy w wyniku zdanego egzaminu uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Dokonano także wręczenia nominacji Jarosławowi Marcowi – nauczycielowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Łapanowie, któremu zarząd powiatu powierzył obowiązki dyrektora na 10 miesięcy od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Do stopnia nauczyciela mianowanego awansowało siedmioro nauczycieli:

  • Agnieszka Katarzyńska – I Liceum Ogólnokształcące w Bochni – nauczyciel religii;
  • Joanna Kliś – II Liceum Ogólnokształcące w Bochni – nauczyciel języka angielskiego;
  • Anna Kubać – Zespól Szkół nr 1 w Bochni – nauczyciel języka polskiego/biblioteka;
  • Barbara Łyduch – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni – nauczyciel psycholog;
  • Bernadeta Motak – II Liceum Ogólnokształcące w Bochni – nauczyciel języka angielskiego;
  • Emilia Skołyszewska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bochni – nauczyciel psycholog;
  • Tomasz Śpiewak – I Liceum Ogólnokształcące w Bochni – nauczyciel religii.

Przed odebraniem aktów mianowania awansowani nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie według następującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Akty mianowania wręczał nauczycielom starosta bocheński Adam Korta w obecności dyrektorów jednostek oświatowych. – Gratuluję awansów, które podkreślają duży dorobek zawodowy. Uważam, że należą się państwu wielkie wyrazy uznania, to państwo przyczyniają się swoją codzienną pracą do sukcesów i osiągnięć uczniów naszych szkół. Życzę, aby praca na stanowisku nauczyciela była satysfakcjonująca mimo różnych trudności, zmian prawa i często niezadowalającego wynagrodzenia – powiedział Adam Korta, starosta bocheński.

Następnie starosta pogratulował i wręczył nominacje dla Jarosława Marca – pełniącego obowiązki dyrektora CKZiU w Łapanowie od 1 września br.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc