R e k l a m a

5450 uczniów rozpoczyna naukę w szkołach średnich Powiatu Bocheńskiego

-

W szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Bocheński naukę rozpoczęło 5450 uczniów w 183 oddziałach. Do klas pierwszych zostało przyjętych 1402 uczniów w 43 oddziałach. Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego starosta bocheński Adam Korta skierował do dyrekcji szkół, nauczycieli, uczniów oraz rodziców list.

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

  • Zespół Szkół Nr 1 w Bochni – 1816 uczniów w 57 oddziałach
  • Zespół Szkół Nr 2 w Bochni – 750 uczniów w 25 oddziałach
  • Zespół Szkół Nr 3 w Bochni – 862 uczniów w 31 oddziałach
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie – 364 uczniów w 14 oddziałach
  • I Liceum Ogólnokształcące w Bochni – 1005 uczniów w 34 oddziałach
  • II Liceum Ogólnokształcące w Bochni – 653 uczniów w 22 oddziałach

Poniżej treść listu.


Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy, drodzy Uczniowie i Rodzice!

Po wakacyjnej przerwie we wszystkich polskich szkołach rozpoczynają się dzisiaj zajęcia.

W tym szczególnym dniu myślami i sercem jestem ze wszystkimi uczniami, szczególnie zaś z tymi, którzy dopiero zaczynają swoją szkolną przygodę. Ze względu na zmianę środowiska pierwsze dni nauki mogą być dla Was, pierwszoklasistów szkół ponadpodstawowych, trudne. Jestem jednak przekonany, że w każdej sytuacji spotkacie się z życzliwością i wszechstronną pomocą dyrekcji, nauczycieli i wychowawców.

Tego dnia nie można zapomnieć o rodzicach. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dzieci były pod dobrą opieką, gwarantującą im bezpieczeństwo i kompetentne przekazywanie wiedzy.

Rozpoczęcie roku szkolnego jest odpowiednią okazją, aby docenić ciężką pracę dyrektorów szkół, nauczycieli i wychowawców. Zwykle nie uświadamiamy sobie w pełni, jak ważną pracę Państwo wykonują. W znaczący sposób właśnie od Państwa zależy rozwój naszego kraju, niemożliwy bez ludzi dobrze wykształconych. To Państwo przekazujecie wiedzę i formujecie kolejne pokolenia, które w przyszłości przejmą odpowiedzialność za Polskę. Nie mogę pominąć także pracowników administracji oświatowej. Pragnę Państwu podziękować za trud, bez którego sprawne działanie szkół nie byłoby możliwe.

Szanowni pedagodzy, uczniowie i rodzice!

Szkoła powinna uczyć i wychowywać. Dbać o przygotowanie młodych ludzi, zarówno do dalszego kształcenia się w szkołach wyższych jak i wpajać im umiejętności skutecznego, a zarazem zgodnego z uniwersalnym kodeksem moralnym zachowania w codziennym życiu. Aby cele te mogły być spełnione, proces dydaktyczny powinien przebiegać w warunkach dyscypliny, stawiania wymagań i wzajemnego szacunku między pedagogami i uczniami. Tylko w warunkach ścisłego przestrzegania szkolnych standardów można realizować ambitne plany edukacyjne.

Bardzo ważne jest także to, aby polska szkoła wychowywała swoich uczniów w duchu patriotycznym, dbając o wpojenie im pamięci historycznej i poczucia przynależności do wspólnoty narodowej i obywatelskiej. Słowo „Ojczyzna” nie jest i nie może być słowem wstydliwym.

Wszystkim pedagogom, uczniom i ich rodzicom gorąco życzę powodzenia w wypełnianiu trudnych obowiązków w nowym roku szkolnym.

(–) Adam Korta
Starosta Bocheński

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia