R e k l a m a

Ostatnie dni głosowania Budżetu Obywatelskiego Bochni 2024

-

Dziś przedostatni dzień oddawania głosów na projekty do Budżetu Obywatelskiego 2024. Głosowanie zakończy się o północy z piątku na sobotę (15/16 września). Głosować może każdy mieszkaniec Bochni, który najpóźniej w dniu zakończenia głosowania (15 września) ukończy 16 lat.

GŁOSOWANIE ONLINE:

  • Dostęp do systemu głosowania znajduje się na stronie www.bochniadecyduje.pl.
  • Osoby posiadające zameldowane stałe lub czasowe mają możliwość skorzystania z szybkiej weryfikacji automatycznej na podstawie numeru PESEL i ulicy zamieszkania.
  • Jeśli po podaniu numeru PESEL, wybraniu ulicy i kliknięciu w przycisk „Weź udział w głosowaniu” pojawi się komunikat „Twój numer PESEL nie został znaleziony w bazie mieszkańców”, prosimy o kontakt pod numerem tel. 14 614 91 53.

GŁOSOWANIE TRADYCYJNE:

Lokal wyborczy będzie funkcjonował do 15 września w godz. od 7:30 do 15:30.

ZASADY GŁOSOWANIA TRADYCYJNEGO:

  1. Mieszkaniec po przyjściu do lokalu wyborczego otrzymuje jedną kartę wyboru projektów wraz z oświadczeniem będącym jej integralną częścią.
  2. Po wypełnieniu oświadczenia znajdującego się na odwrocie karty wyboru projektów, należy zaznaczyć znak „X” przy jednym wybranym projekcie ogólnomiejskim (część I karty) i jednym wybranym projekcie osiedlowym (część II karty) lub zaznaczyć znak „X” w polu TAK lub NIE przy każdym z projektów.
  3. Zaznaczenie większej ilości projektów niż określone w powyższym punkcie lub brak jakiegokolwiek zaznaczenia powoduje nieważność głosu.
  4. Następnie mieszkaniec wrzuca swój głos do urny.

LOKAL WYBORCZY:

Dziennik Podawczy Urzędu Miasta Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 2
32-700 Bochnia

Lista projektów, które biorą udział w głosowaniu:

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc