R e k l a m a

Fundacja WOŚP doposażyła szpitalne Laboratorium Mikrobiologii w Brzesku

-

To już kolejny raz brzeski szpital otrzymał od WOŚP nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała pod hasłem: ,,Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”.

Szpitalne Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych zostało doposażone w spektometr masowy IVD MALDI Biotyper sirius firmy BRUKER, aparat najnowszej generacji o wartości rynkowej powyżej miliona złotych.

– Znacząco przyspieszy to diagnostykę zakażeń, w tym sepsy oraz wdrożenie racjonalnej i skutecznej antybiotykoterapii. Współczesna diagnostyka mikrobiologiczna do niedawna opierała się głównie na tradycyjnych metodach identyfikacji drobnoustrojów, polegających na charakterystyce fenotypowej szczepów – wyjaśnia Kierownik laboratorium Danuta Martyna-Łuciów.

Nowa metoda zastosowana w MALDI identyfikuje mikroorganizmy na podstawie ich profili białkowych, wykorzystując spektometrię masową z użyciem jonizacji laserowej. Daje to możliwość przeprowadzenia w krótkim czasie i przy stosunkowo niewielkich kosztach dokładnej identyfikacji bakterii, grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych oraz mechanizmów oporności na antybiotyki.

– Nowy aparat skróci ponadto czas oczekiwania na wynik badania i obniży koszty leczenia, przy jednoczesnym wzroście dokładności samego badania – dodaje Dyrektor SPZOZ w Brzesku Alicja Syty. – Dlatego serdecznie dziękujemy WOŚP za zakup i przekazanie aparatu, a tym samym wsparcie w leczeniu i diagnostyce naszych pacjentów.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc