R e k l a m a

Bochnia. Unieważniono przetarg na projekt podziemnego parkingu. Będzie kolejny

-

Z powodu zbyt wysokich cen zaproponowanych przez oferentów przetarg na wykonanie projektu podziemnego parkingu przy ul. św. Marka w Bochni został unieważniony. Urzędnicy zamierzają wkrótce rozpisać kolejne postępowanie.

Jak już informowaliśmy w przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu podziemnego przy ul. św. Marka” złożono sześć ofert. Najtańsza z nich to ok. 198 tys. zł, a najdroższa ok. 344 tys. zł. Listę złożonych ofert można zobaczyć TUTAJ.

W poniedziałek magistrat unieważnił postępowanie informując, że „Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (130 tys. zł). Po analizie Zamawiający stwierdził, że nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, ponieważ przekracza ona możliwości finansowe Zamawiającego. W związku z tym, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, do ceny najkorzystniejszej oferty, zachodzi konieczność unieważnienia postępowania”.

Niebawem ogłosimy nowy przetarg – powiedział w rozmowie z Bochnianin.pl Gustaw Korta, zastępca burmistrza Bochni.


Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku o decyzję pozwolenia na budowę w ramach inwestycji: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu podziemnego przy ul. św. Marka”.

Urzędnicy chcą, aby wykonawca zaprojektował jednokondygnacyjny parking podziemny pod boiskiem sportowym (Orlikiem) wraz z ewentualnymi przekładkami istniejącej infrastruktury podziemnej, odwodnieniem i retencją wód opadowych, oświetleniem, wyposażeniem obiektu w monitoring i system parkingowego poboru opłat oraz skomunikowanie nowego obiektu z infrastrukturą drogową miasta. – Należy również odtworzyć boisko sportowe wraz z oświetleniem i niezbędnymi elementami dla funkcjonowania tego typu obiektu sportowego – zaznaczono.

Zadanie ma być zrealizowane w dwóch etapach. Etap I to opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz opracowanie dwuwariantowej koncepcji wraz z wizualizacjami budowy parkingu podziemnego. Etap II to opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc