R e k l a m a

Dyrektorzy szkół i przedszkoli wzięli udział w konferencji naukowej

-

Blisko 70 dyrektorów, wicedyrektorów ze szkół i przedszkoli z terenu powiatu bocheńskiego wzięło udział w konferencji „Dyrektor wobec wyzwań nowego roku szkolnego – wiedza i praktyka”.

Konferencję zorganizowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Stefana Szumana w Bochni we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bochni. Honorowym patronatem objął ją Małopolski Kurator Oświaty.

Dziękuję państwu za liczny udział w spotkaniu. W obliczu ciągłych zmian w prawie wymiana doświadczeń jest niezwykle ważnym aspektem państwa pracy – mówił podczas powitania uczestników Ryszard Drożdżak, wicestarosta bocheński.

W pierwszym wystąpieniu dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni Kinga Pałka przedstawiła obszar działań swojej placówki, która swoim działaniem obejmuje 116 szkół i placówek, do których uczęszcza ponad 24 tys. dzieci i młodzieży. W ubiegły roku szkolnym poradnia wydała ponad 1000 opinii oraz 413 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. To wzrost w stosunku do roku szkolnego 2020/21 o 45 proc.

Główną część konferencji stanowiły wykłady Roberta Ludwiniaka – specjalisty prawa pracy, wykładowcy prawa oświatowego i prawa pracy oraz radcy ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminatora OKE.

Ogrom wiedzy, wymiana doświadczeń i pozytywna atmosfera, tak można podsumować tę konferencję – zakończył konferencje Tadeusz Bernardy, wizytator z delegatury tarnowskiej.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia