R e k l a m a

WTZ w Proszówkach z nowym pokryciem dachowym

-

W środę oficjalnie zakończono wymianę starego pokrycia dachowego na nowe, zapewniające nie tylko lepsze warunki ochronne, ale też izolacyjne na budynku WTZ w Proszówkach. Na całość inwestycji składały się różne źródła finansowania: z PFRON, ze Starostwa Powiatowego oraz ze środków własnych stowarzyszenia. Łącznie koszt prac wyniósł ok. 83 tys zł.

W spotkaniu uczestniczyli: starosta bocheński Adam Korta, Anna i Grzegorz Radzięta – właściciele firmy PROFILBUD, która wykonała prace remontowo-budowlane, Kinga i Piotr Waśniowscy – właściciele firmy ASTAT, Elżbieta Paczyńska – dyrektor PCPR w Bochni, Tomasz Sieczka z PCPR w Bochni, ks. Stanisław Kania – proboszcz parafii Proszówki, Zarząd Stowarzyszenia „Amicus Hominis” oraz uczestnicy i kadra WTZ w Proszówkach.

Spotkanie rozpoczął kierownik WTZ Edward Firek, który powitał zebranych, a następnie skierował słowa podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do pozyskania środków na tę inwestycję, do wykonawcy za zrealizowanie prac także tych dodatkowych nie objętych umową. Padły też słowa podziękowania dla państwa Waśniowskich za całokształt pomocy dla WTZ, w tym położenia nakładki asfaltowej na wjeździe do WTZ. Następnie głos zabrał starosta bocheński Adam Korta, który oprócz podziękowań podkreślił, iż dobre relacje stron zainteresowanych poprawą warunków w jakich prowadzona jest rehabilitacja przynoszą dobre efekty.

W imieniu Zarządu Powiatu starosta Adam Korta wręczył pisemne podziękowanie za dodatkową pomoc dla WTZ w Proszówkach Annie i Grzegorzowi Radzięta, właścicielom firmy PROFILBUD oraz Kindze i Piotrowi Waśniowskim, właścicielom firmy ASTAT za pomoc finansową i rzeczową jaką przekazali dla WTZ. Nawiązując do ostatniej aukcji prac i najwyżej wylicytowanej pracy na kwotę 1300 zł starosta bocheński Adam Korta wręczył także dla Marcina Radzięty egzemplarz konstytucji RP z dedykacją byłego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz błogosławieństwem na rozpoczęcie nowego roku nauki i pracy po przerwie urlopowej.

Zarząd Stowarzyszenia „Amicus Hominis” oraz uczestnicy i kadra WTZ w Proszówkach składają podziękowania wszystkim osobom, które pomagały w sprawnym zrealizowaniu tej bardzo potrzebnej inwestycji , a zwłaszcza staroście bocheńskiemu Adamowi Korcie za wsparcie, dzięki któremu możliwy był remont dachu.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc