Bochnia. Służbowe komórki w magistracie. Ile ich jest i ile kosztują?

-

Na razie nie wiadomo, czy Urząd Miasta Bochnia opublikuje na swojej stronie internetowej i/lub w Biuletynie Informacji Publicznej numerów służbowych telefonów komórkowych użytkowanych przez urzędników. Przy okazji wpłynięcia petycji w tej sprawie redakcja Bochnianin.pl zapytała iloma takimi numerami dysponują bocheńscy urzędnicy i jakie generuje to koszty.

Jak już informowaliśmy, kilka dni temu do Urzędu Miasta Bochnia wpłynęła petycja w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej numerów służbowych telefonów komórkowych użytkowanych przez urzędników. W treści petycji wyjaśniono, że nie chodzi o podawanie wszystkich numerów służbowych telefonów komórkowych, ale tylko tych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z urzędem.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach urząd powinien rozpatrzyć petycję „bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia”.

Odpowiedzi magistratu na razie nie ma. – Treść petycji jest propozycją dokonania analizy, czy nie byłoby korzystne opublikowanie numerów komórkowych telefonów służbowych na stronie internetowej UM i (lub) BIP miasta. Czas na odpowiedź wynosi 3 miesiące. Obecnie jest okres urlopowy, z tego względu decyzje nie są jeszcze podjęte – poinformował Andrzej Koprowski z Urzędu Miasta Bochnia, zapewniając, że „z pewnością będzie to trwało krócej niż termin ustawowy”.

W bocheńskim magistracie służbowymi telefonami komórkowymi dysponuje 13 osób. – Całkowity koszt rozmów i internetu bezprzewodowego wyniósł w całym 2018 roku 7163,46 zł (brutto). W tym szacunkowy koszt tylko internetu to około 2181,60 zł (brutto) – podał Andrzej Koprowski.

To oznacza średni koszt roczny (w 2018 r.) utrzymania jednego numeru na poziomie ok. 550 zł, czyli ok. 46 zł miesięcznie.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

październik, 2023