R e k l a m a

Kolejne środki z Polskiego Ładu dla 9 gmin z naszego regionu – LISTA

-

W Urzędzie Gminy w Kłaju I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz wręczył wczoraj przedstawicielom jednostek samorządowych z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, wielickiego i proszowickiego czeki potwierdzające dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład.

W spotkaniu uczestniczyli także małopolscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości: Anna Pieczarka, Józefa Szczurek-Żelazko, Urszula Rusecka oraz Tomasz Tomala – szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury.

Środki zostały przyznane w ramach specjalnego komponentu przewidującego wsparcie dla terenów dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Łączna wartość przyznanych dla 9 gmin dotacji to ok. 26,5 mln zł.

Zadania objęte rządowym wsparciem otrzymają dofinansowanie w wysokości od 1,1 mln zł do 5 mln zł, w tym:

w powiecie bocheńskim:

gmina Bochnia:
– na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Szlachecki – 1 400 000 zł;
– na zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Ludowego w miejscowości Ostrów Szlachecki – 1 100 000 zł;

gmina Drwinia: na modernizację i wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli – 2 000 000 zł;

w powiecie brzeskim:

powiat brzeski – na budowę układu komunikacyjnego do centrum bezpieczeństwa powiatu brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków — Rzeszów (etap II) – 4 955 860 zł;

gmina Borzęcin:
    – na przebudowę drogi powiatowej nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin w Przyborowie polegająca na budowie chodnika  – etap II – 1 127 000 zł;
    – na przebudowę drogi powiatowej nr 1432 K Wokowice-Łęki w Łękach polegającą na budowie chodnika z kanalizacją deszczową (etap II) – 1 323 000 zł;

gmina Szczurowa – na modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczurowa – 2 000 000 zł;

w powiecie proszowickim:

powiat proszowicki – na przebudowę drogi powiatowej nr 1282K Piotrowice – Sokołowice w m. Siedliska i w  m. Przemyków oraz drogi powiatowej nr 1273K w m. Pławowice – 4 000 000 zł;

gmina Koszyce – na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko wraz z remontem drogi – 1 900 000 zł;

w powiecie wielickim:

gmina Kłaj – na budowę sali gimnastycznej w miejscowości Brzezie – 5 000 000 zł;

gmina Niepołomice – na przebudowę drogi gminnej w Woli Batorskiej – 1 666 000 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc