R e k l a m a

🔸 Kolejne środki finansowe dla Bochni!

Miasto Bochnia w ramach programu „Polski Ład” wystąpiło z wnioskami o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dwóch nieruchomości. Wnioski dotyczyły: Renowacji elewacji kamienicy Rynek 15 w Bochni oraz Rewaloryzacji Domu Matejki przy ulicy Bernardyńskiej 10 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

– Z radością informuję, że obydwa wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i tak na renowację kamienicy Rynek 15 przy wkładzie własnym miasta 3.500 zł, uzyskano dotację w wysokości 149.500 zł (maksymalna 150.000 zł), a dla rewaloryzację Domu Matejki przy wkładzie własnym 11.000 zł, uzyskano dotację 499.000 zł (maksymalnie 500.000zł) – mówi Stefan Kolawiński, Burmistrz Miasta Bochnia. – Szczególne podziękowania składam Panu Posłowi na Sejm RP Wiesławowi Krajewskiemu. Nie pierwszy raz Pan Poseł pomaga Bochni zawsze jego wsparcie jest skuteczne. Przy bardzo wielu wnioskach, dzięki jego działaniom to właśnie nasze miasto otrzymało dotacje i może realizować kolejne tak bardzo potrzebne inwestycje – dodaje Burmistrz.

Kamienica nr 15 jest integralną częścią historycznego centrum miasta wpisanego do rejestru zabytków. Jej remont i modernizacja jednego z pomieszczeń na cele społeczne tworzy przestrzeń dla aktywności społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. Takie działanie wesprze integrację społeczności i pomoże w rozwijaniu lokalny inicjatyw oraz przyczyni się do ochrony i propagowania dziedzictwa kulturowego. Integralnym elementem remontu elewacji jest umieszczenie na niej muralu o tematyce związanej z salinarnym rodowodem Bochni, co może przyciągnie uwagę zarówno turystów, jak i mieszkańców. Przyczyni się to do aranżowania w tym otoczeniu atrakcyjnych miejsc do odwiedzenia i fotografowania.

Dom Matejki jest budynkiem wzniesionym w końcu XVIII stulecia na terenach podmiejskich. Znajdował się tam uprzednio szyb Bochneris należący do kopalni soli, a z kolei szyb ten związany był z żupnikiem Mikołajem Bochnerem, który wówczas otrzymał pozwolenie na wydobywanie soli od króla Władysława Jagiełły. Obiekt pełnił
dawniej rolę mieszkalną dla notariusza bocheńskiego Leonarda Serafińskiego, zaprzyjaźnionego z malarzem Janem Matejko, który często u niego gościł.

Prawdopodobnie z tego faktu wynika potoczna nazwa nieruchomości. Początkowo budynek został wybudowany w tradycyjnym stylu barokowo-klasycystycznym, posiadając typowe cechy dla tej epoki. Następnie został gruntownie przebudowany pod koniec XIX wieku, tracąc wiele swoich pierwotnych walorów architektonicznych.

Współcześnie mieści w sobie siedziby takich instytucji jak: Oddział PTTK, Hufiec ZHP oraz Szkołę Językową.

Najnowsze materiały Partnerów