R e k l a m a

Nielegalni imigranci i przemytnik zatrzymani w rejonie Brzeska

-

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w tym tygodniu 48 cudzoziemców, którzy przekroczyli wbrew przepisom granicę państwową ze Słowacji do Polski. Do zatrzymania 10 osób doszło w rejonie Brzeska.

25 września funkcjonariusze krakowskiej placówki Straży Granicznej dokonali zatrzymania na autostradzie A4 4 Gruzinów, którzy przewozili 18 cudzoziemców (9 obywateli Iraku, 6 obywateli Syrii, 2 obywateli Turcji oraz 1 obywatela Iranu), wśród których znajdowało się 12 mężczyzn, 2 kobiety i 4 osoby nieletnie.

W tym samym dniu funkcjonariusze Placówki SG w Zakopanem zatrzymali w rejonie byłego przejścia granicznego w Chyżnem grupę 14 cudzoziemców przewożonych przez syryjskiego kierowcę. W grupie 14 obywateli Turcji znajdowało się 5 mężczyzn, 4 kobiety oraz 5 osób nieletnich.

26 września strażnicy z tarnowskiej placówki w rejonie Brzeska zatrzymali gruzińskiego kierowcę przewożącego 10 cudzoziemców, z których 3 okazało się obywatelami Syrii, a 7 obywatelami Turcji. W grupie znajdowało się 5 mężczyzn, 1 kobieta i 4 dzieci.

– Funkcjonariusze przeprowadzili czynności mające na celu potwierdzenie, tożsamości i obywatelstwa cudzoziemców, ustalenie szczegółów dotyczących nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Ponadto wobec cudzoziemców przeprowadzono przewidziane prawem procedury administracyjne i karne – poinformowano w komunikacie.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2023