R e k l a m a

Bochnia. Likwidacja regulaminu Rynku nie tym razem

-

Radnym Bocheńskiej Wspólnoty Samorządowej nie udało się przekonać wystarczającej liczby radnych z pozostałych klubów, aby wprowadzić do porządku obrad ostatniej sesji Rady Miasta Bochnia projekt uchwały ws. likwidacji regulaminu bocheńskiego Rynku.

O pomyśle radnych Bocheńskiej Wspólnoty Samorządowej (Jerzy Lysy, Damian Słonina i Janusz Możdżeń) pisaliśmy już kilka dni temu – link do tekstu TUTAJ.

Na początku wrześniowej sesji radny Jerzy Lysy złożył wniosek o włączenie tego punktu do porządku obrad. Na wstępnie zaznaczył, że projekt uchwały ws. uchylenia uchwały wprowadzającej regulamin korzystania z Rynku złożył już kilka dni temu do przewodniczącego rady.

Bubel prawny?

Podjęta przed dwoma laty uchwała Rady Miasta Bochnia okazała się bublem prawnym, nierealnym do wyegzekwowania głównie z powodu absurdalnych zakazów, które zawarte są w regulaminie będącym integralną częścią tej uchwały. Jej miałkość prawna wynika z faktu, że prawie wszystkie zapisane w niej zakazy opisane są w normach prawnych wyższego rzędu – uzasadniał Jerzy Lysy.

Od dwóch lat, mimo iż o to zabiegamy, burmistrz nie przejawia żadnej aktywności w tym zakresie. Zrobić błąd to nie jest grzech, ale grzechem jest tkwić w błędzie – mówił radny Jerzy Lysy.

Wątpliwości formalne

Radni mieli wątpliwości dotyczące kwestii formalnych. Radny Eugeniusz Konieczny zwrócił uwagę, że zaproponowany projekt uchwały nie ma podpisu radcy prawnego. Z kolei według przewodniczącego rady projekt uchwały powinien wyglądać inaczej.

Ta uchwała jest w wielu punktach absurdalna i tutaj zgadzam się całkowicie z panem radnym (Jerzym Lysym), ale nie ma zaproponowanego nic w zamian. Niestety nie ma wprowadzanych konkretnych paragrafów. To, że nie ma opinii radców prawnych to jest już drugorzędna sprawa, bo akurat wtedy kiedy klub zgłasza to według mnie nie musi być pieczątki radców prawnych. Nie mniej jednak dla mnie uchwała powinna wyglądać trochę inaczej powiedział Bogdan Kosturkiewicz, przewodniczący Rady Miasta Bochnia.

Projektu uchwały nie udało się wprowadzić do porządku obrad. Za przyjęciem tego wniosku zagłosowało 5 radnych, a przeciwko 4, ale aby to działanie było skuteczne potrzebnych było co najmniej 11 głosów (bezwzględna większość ustawowego składu rady).

Nie wprowadzamy tego punktu do porządku obrad, ale być może następnym razem, kiedy zostanie on dopracowany zyska on aprobatę z państwa strony – skomentował po głosowaniu przewodniczący Bogdan Kosturkiewicz.

Wynik głosowania

Wynik głosowania wniosku ws. wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej regulaminu Rynku:

za (5): Zenona Banasiak, Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Łucja Satoła-Tokarczyk, Damian Słonina;

przeciw (4): Edward Dźwigaj, Eugeniusz Konieczny, Kinga Przyborowska, Kazimierz Ścisło;

wstrzymali się (11): Marta Babicz, Jan Balicki, Marek Bryg, Stanisław Dębosz, Andrzej Dygutowicz, Celina Kamionka, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Krzysztof Sroka, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

nieobecny (1): Bogusław Dźwigaj.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc