R e k l a m a

Oferta inwestycyjna gminy Niepołomice na medal

-

Gmina Niepołomice od lat konsekwentnie rozwija się stawiając na biznes. A jednym z kluczowych elementów rozwoju przedsiębiorczości jest Niepołomicka Strefa Inwestycyjna. 

– Nasze starania nad budową dobrej oferty inwestycyjnej zostały docenione nagrodą Grunt na Medal przyznawaną przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu – cieszą się w Niepołomicach. Pamiątkową statuetkę, podczas uroczystej gali na Stadionie Narodowym w Warszawie, odebrał wiceburmistrz Michał Hebda.

Pozyskanie dobrej inwestycji zaczyna się od oferty inwestycyjnej. A to poprzedzone jest przygotowaniem terenu, budową infrastruktury technicznej, komunikacyjnej czy odpowiedniego systemu edukacji. Te czynniki mogą przekonać przedsiębiorców do ulokowania tu swojego kapitału i stworzeniu kolejnych miejsc pracy.

Jedną z obecnie proponowanych lokalizacji jest świetnie skomunikowany, mierzący 7,23 ha teren w Podłężu. I właśnie ta oferta zyskała uznanie jurorów dziesiątej edycji konkursu organizowanego przez PAIH i otrzymała tytuł Grunt na Medal.

– Tytuł traktujemy jako docenienie całokształtu pracy nad tworzeniem w gminie Niepołomice dobrego klimatu do prowadzenia biznesu – podkreślają władze samorzadowe.

Na terenie gminy Niepołomice funkcjonuje już około 80 dużych firm, w których pracę znalazło ponad 10 tysięcy osób. Podatki generowane głównie przez duże zakłady pracy stanowią niemal 20% wpływów budżetowych gminy Niepołomice. W 2022 roku wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych sięgnęły 32,6 mln zł, a wpływy z CIT przekroczyły 12 mln zł.

Nagroda Grunt na Medal to kolejny dowód na to, że jesteśmy liderem w przyciąganiu inwestycji i rozwoju lokalnej gospodarki. A dzięki temu możemy budować lepsze warunki do życia i rozwoju mieszkańcom.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia