R e k l a m a

W Gminie Bochnia będzie więcej radnych

-

W okalającej miasto Bochnia wiejskiej Gminie Bochnia przybywa mieszkańców – ich liczba przekroczyła już 20 tysięcy. A to oznacza m.in., że najbliższe wybory samorządowe (w kwietniu przyszłego roku), będą wyglądać tu inaczej niż dotychczas.

Będzie więcej radnych

Liczba radnych w radzie gminy zależy od liczby mieszkańców danej gminy. W gminach do 20 tys. mieszkańców wybiera się 15 radnych. W gminach 20-50 tys. mieszkańców rada gminy składa się z 21 radnych.

Gdy obecna kadencja się zaczynała, Gmina Bochnia miała poniżej 20 tys. mieszkańców, dlatego ma aktualnie radę 15-osobową. Ale ze względu na demografię, po następnych wyborach rada powinna być już liczniejsza i tak jak w mieście Bochnia (które liczy ok. 30 tys. mieszkańców), zasiądzie w niej 21 osób.

Ale to nie koniec nowości związanych z przekroczeniem demograficznego progu.

W poprzednich wyborach mieszkańcy gminy Bochnia wybierali swoich przedstawicieli w 15 jednomandatowych okręgach. Teraz zasady się zmienią.

Nowe okręgi wyborcze

Po pierwsze: okręgów wyborczych będzie mniej i będą wielomandatowe – bo w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców tworzy się okręgi, w których wybiera się od 5 do 8 radnych. W Bochni są zawsze cztery okręgi – i najpewniej tak samo będzie w wiejskiej gminie Bochnia (choć teoretycznie możliwe są trzy okręgi).

O tym jak ten podział będzie wyglądał, zdecyduje komisarz wyborczy. Przy ustalaniu liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach nie ma całkowitej swobody – następuje to według tak zwanej jednolitej normy przedstawicielstwa. Oblicza się ją przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady. Następnie oblicza się liczbę mandatów w danym okręgu.

Podział mandatów

Po drugie: w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów dokonuje się proporcjonalnie do łącznej liczby oddanych głosów na kandydatów danej listy. Przy czym w podziale mandatów uczestniczą tylko komitety, na których listy w skali gminy oddano co najmniej 5% głosów.

Czyli jak w niedawnych wyborach do Sejmu: najpierw w każdym okręgu zliczy się sumę głosów na listy, w ten sposób ustali podział mandatów (metodą D’Honta) pomiędzy te, które przekroczyły próg wyborczy. I jeśli np. liście X przypadną 3 mandaty, to sprawdzamy, kto na tej liście miał trzy najlepsze wyniki – i te osoby zdobywają mandat radnego.

Kiedy wybory?

Po przedłużeniu kadencji o pół roku, wybory samorządowe muszą się odbyć w dzień wolny od pracy między 31 marca, a 23 kwietnia. W praktyce odpadają dni 31 marca i 1 kwietnia – wtedy są Święta Wielkanocne, pozostają więc 7 kwietnia, 14 kwietnia lub 21 kwietnia.

Decyzji o dacie wyborów należy się spodziewać na początku roku.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc