R e k l a m a

W umowie koalicji jest też o samorządach: „Skończymy z polityką tekturowych czeków”

-

Dziś w południe w Sejmie liderzy partii opozycyjnych parafowali umowę koalicyjną, której treść natychmiast udostępniono opinii publicznej (to pierwszy taki przypadek w historii polskiego parlamentaryzmu). Zajrzeliśmy do środka – jeden z punktów dokumentu odnosi się do samorządów, a strony koalicji deklarują m.in., że „zgodnie popierają decentralizację państwa”.

Poniżej fragmenty umowy dot. samorządów (wytłuszczenia od redakcji):

„Uważamy, że powierzenie samorządom odpowiednich kompetencji wraz z zapewnieniem im stosownych środków finansowych zapewnia zarządzanie maksymalnie blisko ludzi. Będziemy zatem dążyć do przywrócenia samorządom szerokiej autonomii. Wzmocnimy ich dochody własne, m.in. poprzez zwiększony udział w podatku PIT oraz ponowne przyznanie im decyzyjności w tych obszarach, w których w ostatnich latach ją utraciły” – zapisano w umowie.

Sygnatariusze dokumentu deklarują również:

Odblokujemy środki z KPO, które pozwolą wreszcie Samorządom na swobodne planowanie kluczowych inwestycji. Skończymy z polityką „tekturowych czeków”, jaką uprawiali nasi poprzednicy. Położymy kres praktyce nadużywania instrumentów nadzoru wobec samorządu”.

Pełna treść 13 stronicowego dokumentu poniżej:

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc