R e k l a m a

Ranking zamożności samorządów: Bochnia na 45. miejscu w swojej kategorii – INFOGRAFIKA

-

Czasopismo „Wspólnota” opublikowało nowy ranking zamożności samorządów. Dane opierają się na prezentacji dochodów jednostek podzielonych przez liczbę mieszkańców. W kategorii miast powiatowych Bochnia zajęła 45. miejsce, a 5. w województwie małopolskim.

Zasady rankingu

Metoda rankingu jest taka sama jak w ubiegłych latach. Twórcy zestawienia pominęli wpływy z dotacji celowych.

Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają one chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) i nie ma związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu (zamożność) – wyjaśnili twórcy publikacji.

Ponadto wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby: odjęto składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (tzw. podatek janosikowy) i dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. Na końcu skorygowane dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.

Sytuacja finansowa się poprawia, ale…

Sytuacja finansowa sektora samorządowego pozornie się poprawia, ale w rzeczywistości jest rezultatem realizacji rządowych programów społecznych, które mogą mieć pozytywne skutki dla sytuacji społecznej w kraju, ale nie mają wiele wspólnego ze swobodą prowadzenia polityki rozwojowej przez samorządy albo ze zdolnością władz lokalnych do wykonywania innych zadań publicznych – zwrócili uwagę Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska, autorzy publikacji „Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2018”.

Opublikowane ostatnio przez dwutygodnik „Wspólnota” zestawienie dotyczy danych za 2018 rok.

9. miejsce województwa

Na czele zestawienia obejmującego 16 województw jest województwo mazowieckie (420,97 zł dochodu per capita). Na 9. miejscu jest województwo małopolskie (240,86 zł). To o 2 miejsca wyżej niż rok temu.

Powiat bocheński na 167. miejscu

W rankingu obejmującym 314 powiatów na 167. miejscu jest powiat bocheński (760,57 zł dochodu per capita). Daje to wśród powiatów z województwa małopolskiego 7. miejsce (lepsze pozycje zajęły powiaty: 1) miechowski, 2) oświęcimski, 3) limanowski, 4) olkuski, 5) suski, 6) gorlicki). W zestawieniu za 2017 rok powiat bocheński zajął 153. miejsce w kraju.

45. miejsce Bochni

W zestawieniu miast powiatowych, które obejmuje 267 samorządów, Bochnia zajęła 45. miejsce (3437,05 zł dochodu per capita). Mimo dość wysokiego miejsca to spory spadek w odniesieniu do rankingu z danymi za 2017 r. Wtedy Bochnia miała 20. miejsce. Obecna lokata daje Bochni 5. miejsce wśród miast powiatowych w województwie małopolskim.

TOP 10 „Miasta powiatowe” z woj. małopolskiego (w nawiasach miejsce w zestawieniu ogólnopolskim i dochód per capita):

  1. Zakopane (6. | 4296,28 zł)
  2. Limanowa (8. | 4247,27 zł)
  3. Oświęcim (19. | 3855,54 zł)
  4. Wadowice (43. | 3459,70 zł)
  5. Bochnia (45. | 3437,05 zł)
  6. Sucha Beskidzka (50. | 3414,51 zł)
  7. Nowy Targ (70. | 3273,55 zł)
  8. Wieliczka (71. | 3264,78 zł)
  9. Chrzanów (85. | 3169,64 zł)
  10. Myślenice (93. | 3138,86 zł)

Miejsca pozostałych samorządów

W zestawieniu „Miasta inne” (obejmuje 597 jednostek samorządu terytorialnego) na 232. miejscu ulokowano Nowy Wiśnicz (3125,44 zł dochodu per capita). Rok temu Nowy Wiśnicz zajął w tej kategorii 236. miejsce.

Pozostałe gminy z terenu powiatu bocheńskiego ujęto w zestawieniu „Gminy wiejskie”. Ta kategoria jest najliczniejsza, obejmuje 1548 samorządów.

Gminy wiejskie z powiatu bocheńskiego (w nawiasach dochód per capita i zeszłoroczne miejsce):

174. Żegocina (3557,05 zł | 117.)
273. Łapanów (3348,26 zł | 208.)
299. Trzciana (3300,69 zł | 483.)
502. Drwinia (3107,33 zł | 267.)
722. Rzezawa (2981,58 zł | 776.)
1138. Lipnica Murowana (2793,41 zł | 914.)
1211. Bochnia (2757,64 zł | 766.)

Z publikacją czasopisma „Wspólnota” można zapoznać się TUTAJ.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia