R e k l a m a

Geotermia w Brzesku? Gmina dostanie kilkanaście milionów na odwiert

-

Według wstępnych informacji po konferencji prasowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska która odbyła się wczoraj – Gmina Brzesko otrzyma ponad 13,7 mln zł z NFOŚiGW na wykonanie rozpoznawczo-wydobywczego odwiertu geotermalnego na „Pomianowskim Stoku”.

Wykonanie odwiertu pozwoli ocenić zasoby wód geotermalnych znajdujące się ok 2 km pod Brzeskiem. Ważne jest ustalenie, jakie są parametry i wydajność złoża, ile wody i o jakiej temperaturze można z niego uzyskać, co jasno określi efektywność ekonomiczną całego przedsięwzięcia.

Wnioskowana kwota o dofinansowanie z Funduszu to 13,7 mln zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuje się na ok 16,6 mln zł, różnica to wkład własny gminy.

Planowane wykonanie odwiertu ma na celu poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych w Brzesku, głównie dla potrzeb ciepłowniczych ale również balneoterapeutycznych. Zakłada się, że geotermia pozwoli na wzmocnienie brzeskiego systemu ciepłowniczego: ogrzanie szpitala, niektórych części miasta i wykorzystanie ciepłych wód w basenach leczniczych (balneoterapeutycznych).

Otwór badawczo-poszukiwawczy Brzesko GT-1 zostanie zlokalizowany w Brzesku – „Pomianowski Stok” na południowy wschód od szpitala, na działce która jest własnością Gminy Brzesko. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z odwiertu zakłada się wykonanie drugiego otworu wiertniczo–chłonnego, celem zatłoczenia wody geotermalnej po odebraniu ciepła.

O dofinansowanie badań geotermalnych starały się w tym roku 52 gminy z całej Polski. Wybrano te lokalizacje, które dają największe szanse na sukces, czyli na późniejsze wykorzystanie złóż geotermalnych do celów energetycznych, w tym do ogrzewania miast. W Małopolsce eksperci z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wraz ministrem Głównym Geologiem Kraju pozytywnie zaopiniowali dwie lokalizacje: w Krakowie i Brzesku.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia