R e k l a m a

Cmentarz w Bochni. Zakończono konserwację nagrobka Wincentego Pilcha

-

Zakończono tegoroczne prace konserwatorskie przy nagrobku Wincentego Pilcha. Sfinansowało je Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej ze środków zebranych podczas kwesty organizowanej przez Komitet Ratowania Zabytkowej Części Cmentarza przy ulicy Orackiej w Bochni.

Kamienny nagrobek, wykonany z piaskowca szydłowieckiego, wraz z tablicą nagrobną oraz betonową zabudową był w bardzo złym stanie technicznym i estetycznym, dlatego przeprowadzono kompleksowe prace konserwatorskie. Nagrobek oczyszczono z nawarstwień mikrobiologicznych oraz fałszywej patyny. Przy kamiennej attyce z piaskowca wykonano uzupełnienia ubytków w ornamencie ozdobnym oraz na detalu architektonicznym.

Poddano konserwacji również płytę marmurową, którą gruntownie oczyszczono. Uzupełniono też ubytki w liternictwie, które dodatkowo pozłocono w celu uczytelnienia i nadania estetyki. Betonową obudowę nagrobka oczyszczono i uzupełniono wszelkie ubytki. Nagrobek zaimpregnowano, żeby ochronić go przed niszczącym działaniem wody.

Koszt konserwacji wyniósł 7000 zł. Przebieg prac nadzorował Paweł Putowski, konserwator dzieł sztuki, Przewodniczący Komitetu Ratowania Zabytkowej Części Cmentarza przy ulicy Orackiej w Bochni.

Wincenty Pilch (1869-1931) – urodził się w Dołuszycach w 1869 r. w domu „na Pagórku”, w rodzinie zamożnych gospodarzy. Do Pilchów należała większość pól w Dołuszycach. Wincenty, choć niewykształcony ale inteligentny chłop, był sołtysem Dołuszyc i angażował się politycznie. Działał w ruchu ludowym – Stronnictwie Chrześcijańsko-Ludowym, założonum w 1896 r. przez ks. Stanisława Stojałowskiego.

W 1906 r. został wybrany na posła do Sejmu Krajowego na miejsce wakujące po Andrzeju Gallosie z Kamyka, który ustąpił. W 1911 r. Pilcha ponownie został wybrano posłem. Z ramienia partii organizował po wsiach kółka rolnicze i wiece.

21 stycznia 1921 r. z inicjatywy Stanisława Stachnika powstał w Bochni Związek Wójtów. Na jednego z zastępców Stachnika wybrano Wincentego Pilcha, byłego posła.

Wincenty Pilch zmarł w Bochni 6 stycznia 1931 r. w wieku 62 lat.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc