R e k l a m a

Bochnia. Stawki podatku od nieruchomości w górę o ok. 8-10 proc.

-

W czwartek bocheńscy radni wyrazili zgodę na podniesienie stawek podatku od nieruchomości o ok. 8-10 proc. Nowe opłaty będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 r.

Przypomnijmy: miesiąc temu urzędnicy zaproponowali w projekcie uchwały podwyżkę o ok. 15 proc. W reakcji na negatywne głosy na skalę (m.in. od radnych) podwyżki burmistrz Stefan Kolawiński zdecydował o wycofaniu projektu uchwały z porządku obrad październikowej sesji (pisaliśmy o tym TUTAJ).

Zgodnie z zapowiedzią projekt uchwały wrócił w listopadzie. Tym razem urzędnicy zaproponowali podwyżki na poziomie od 7,9 do 9,9 proc. (co po części jest zgodne z wnioskiem o podwyżkę w wysokości 8 proc. – o to wnioskowała komisja finansów).

W przedstawionym projekcie uchwały zaproponowano wzrost stawek podatku od nieruchomości w przedziale od 8 do 9,9 proc. W wyniku tych zaplanowanych zmian pozwoli to zwiększyć dochody bieżące budżetu w następnym roku o ok. 2,3 mln zł. Pozwolę sobie dodać, że gdybyśmy chcieli zastosować maksymalne stawki ten wzrost byłby jeszcze dodatkowo większy o ok. 6 mln zł, bo taka jest rezerwa przy stawkach maksymalnych – powiedział podczas czwartkowej sesji Maciej Paruch, naczelnik wydziału podatków i opłat lokalnych.

Jak państwu przedstawiłem w załącznikach pomimo wzrostu tych stawek na tle naszych sąsiadujących miast te stawki, które teraz państwu przedstawiamy nadal są konkurencyjne – zaznaczył Maciej Paruch.

Poniżej szczegółowy wykaz zmian, wraz z porównaniem do sąsiednich miast i wpływem podwyżek na domowe i firmowe budżety.

źródło: Urząd Miasta Bochnia

Podczas sesji radny Damian Słonina złożył wniosek o utrzymanie na tegorocznym poziomie stawki podatku dla przedsiębiorców od gruntów i od budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą. Wniosek przepadł jednak w głosowaniu (7 głosów za, 9 przeciw, 4 wstrzymujące się, 1 brak głosu).

Wynik głosowania uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

ZA (16): Marta Babicz, Jan Balicki, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Stanisław Dębosz, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

BRAK GŁOSU (1): Kazimierz Ścisło.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc