R e k l a m a

Leczenie onkologiczne w bocheńskim Szpitalu

Nowotwory złośliwe, zaraz po chorobach układu krążenia są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. W ostatnich latach w naszym kraju wdrożono strategie polityki ochrony zdrowia mające na celu poprawę dostępu do opieki onkologicznej za pośrednictwem wprowadzenia w szpitalach szybkiej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej oraz Krajowej Sieci Onkologicznej – również w bocheńskim szpitalu. 

W celu zapewnienia osobom z chorobami nowotworowymi kompleksowej i wielodyscyplinarnej opieki pacjenci trafiający do bocheńskiej lecznicy objęci zostają nie tylko szybką diagnostyką w ramach karty DILO ale także opieką Koordynatora Pakietu Onkologicznego. Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej ściśle współpracuje z Centrum Onkologii w Nowym Sączu, organizowane są również konsylia onkologiczne pozwalające podjąć decyzje odnośnie leczenia konkretnego pacjenta.

Wszystkie te elementy ułatwiają chorym zaplanowanie i podjęcie kolejnych etapów tego długotrwałego i trudnego leczenia jakim jest leczenie onkologiczne. Dzięki Profesorowi Piotrowi Skotnickiemu – lekarzowi kierującemu oddziałem, wdrożony został także pełen zakres zabiegów dla chorych z rakiem piersi i czerniakiem, m.in. operacje usunięcia węzła wartownika metodą ferromagnetyczną oraz limfadenektomie. 

Pacjenci Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej otoczeni są nowoczesną, wielokierunkową opieką przed- i pooperacyjną. Standardem jest wczesna rehabilitacja pozabiegowa oraz konsultacje dietetyczne. U pacjentów wymagających szczególnego wsparcia, włączane są specjalistyczne preparaty żywieniowe w formie doustnej, ale także dojelitowej oraz pozajelitowej. Dla chorych i ich rodzin dostępne jest również wsparcie psychologiczne. Wszystkie te działania mają na celu przyspieszenie i ułatwienie powrotu do zdrowia i sprawności leczonym w oddziale pacjentom, szczególnie tym po ciężkich, obciążających organizm operacjach.

Cały czas się szkolimy, podnosimy standardy opieki, wszystko po to aby zapewnić poczucie komfortu i bezpieczeństwa pacjenta i tak aby pacjent jak najszybciej powrócił do zdrowia – mówi prof. Piotr Skotnicki.

Najnowsze materiały Partnerów