R e k l a m a

Wyróżnienia „Sołtys Roku 2022” w Powiecie Bocheńskim – ZDJĘCIA

-

Renata Cholewa, sołtyska wsi Majkowice w gminie Bochnia, została uhonorowana tytułem Sołtysa Roku 2022 Powiatu Bocheńskiego, za jej niezłomne zaangażowanie i poświęcenie dla dobra lokalnej społeczności. Konkurs „Sołtys Roku” to wyjątkowa okazja, aby docenić zaangażowanie wszystkich sołtysek i sołtysów jako lokalnych liderów.

Uroczystość wręczenia wyróżnień w konkursie „Sołtys Roku 2022 Powiatu Bocheńskiego” odbyła się w Majkowicach. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów i Członków Rad Sołeckich Ziemi Bocheńskiej przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dodatkowo przyznano wyróżnienia Anecie Sopacie, sołtysce wsi Olchawa oraz Władysławowi Staremu, sołtysowi wsi Muchówka. Komisja konkursowa postanowiła również uhonorować Józefa Szczygła, w związku z jego jubileuszem 50 -lecia pełnienia funkcji sołtysa Grobli.

Praca sołtysa jest niełatwa, bo to on jest najbliżej codziennych problemów i wyzwań stających przed lokalną społecznością. To właśnie sołtys jest liderem, którego zadaniem jest integracja mieszkańców oraz ich reprezentowanie przed instytucjami samorządu terytorialnego, co z kolei stawia go w roli swoistego łącznika. Warto tu podkreślić, że funkcja sołtysa będąca jednostką pomocniczą samorządu ma jedną z najdłuższych tradycji w polskiej historii. Jeszcze raz gratuluję wyróżnionym i dziękuję wszystkim sołtyskom, sołtysom i członkom rad sołeckich – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc