R e k l a m a

Złote gody: Urząd szuka małżeństw z 50-letnim stażem

-

Urząd Stanu Cywilnego w Bochni zwraca się do mieszkańców Bochni obchodzących w bieżącym roku jubileusz 50-lecia małżeństwa (małżeństwa zawarte w Bochni i poza Bochnią) o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uroczystości Złotych Godów.

Z okazji 50. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego, bocheński magistrat zamierza wystąpić do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o przyznanie dla jubilatów medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale te będą wręczone jubilatom przez burmistrza Bochni na zorganizowanej pod koniec roku uroczystości jubileuszowej.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie (tel. 14 61 49 160 lub 61 49 161), osobiście lub przez członków rodziny.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia