R e k l a m a

Bochnia. Będzie podwyżka opłat za odbiór śmieci? Zwołano sesję nadzwyczajną

-

Bocheńscy urzędnicy przygotowali projekt uchwały zmieniający z 33 zł na 35,50 zł miesięczną opłatę za odbiór odpadów komunalnych. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą radni podczas zwołanej na najbliższy poniedziałek sesji nadzwyczajnej.

Jak już informowaliśmy w drugim przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Bochni w 2024 roku wpłynęły dwie oferty: na ok. 10,4 mln zł i ok. 12,4 mln zł. To niższe kwoty niż w pierwszym przetargu, ale nadal wyższe od założeń (9,6 mln zł). Więcej na ten temat TUTAJ.

Aby rozstrzygnąć ten przetarg i podpisać umowę z wykonawcą potrzebne jest finansowe zabezpieczenie. To będzie możliwe po podniesieniu opłat dla mieszkańców.

Obecna opłata wynosi 33 zł miesięcznie od osoby. Urzędnicy proponują podwyżkę do 35,50 zł, czyli o 2,50 zł. Z kolei opłata podwyższona (za niesegregowanie odpadów) ma wynosić 71 zł.

„Zaproponowaną w uchwale stawkę od jednej osoby zamieszkałej na nieruchomości w wysokości 35,50 zł miesięcznie określono po przeprowadzeniu analizy kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Bochnia” – napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Z informacji podanych w uzasadnieniu wynika, że suma wszystkich kosztów działania systemu to 919 985,40 zł miesięcznie. Składają się na to następujące rzeczy (wszystkie kwoty to koszty miesięczne):

  • koszty wynikające z przetargu (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych): 864 289,58 zł;
  • utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK): 32 692,49 zł;
  • koszty obsługi administracyjnej: 18 850 zł;
  • koszty obniżki opłaty z tytułu kompostowania odpadów zielonych (ulga wynosi 2 zł od mieszkańca): 3 320 zł;
  • edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: 833,33 zł.

Urzędnicy poinformowali, że liczba mieszkańców zgłoszona do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi obecnie 25 375 osób. Biorąc pod uwagę powyższe dane wychodzi 36,26 zł miesięcznie od mieszkańca, ale urząd zaproponował stawkę 35,50 zł. Dlaczego?

„Powstała różnica w wysokości 0,76 zł od jednego mieszkańca miesięcznie, co daje rocznie kwotę ok. 232 tys. zł, zostanie pokryta ze spłaty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które na 4 grudnia 2023 r. wynoszą 332 322,41 zł” – wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Nowe stawki miałyby obowiązywać od stycznia 2024 r.

Nadzwyczajną sesję, podczas której radni mają podjąć decyzję w tej sprawie, zaplanowano na poniedziałek 11 grudnia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc