R e k l a m a

Szpital w Bochni. 4,4 mln zł dotacji na termomodernizację – będą pompy ciepła i fotowoltaika

-

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje kwotą około 4,4 mln zł inwestycję polegającą na termomodernizacji budynków Szpitala Powiatowego w Bochni. W piątek w Warszawie podpisano już stosowną umowę.

W ramach inwestycji zostanie przeprowadzone nie tylko docieplenie (termomodernizacja) budynków szpitala, ale placówka zyska dodatkową zdolność wytwarzania energii cieplnej przez pompy ciepła oraz dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej z zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych.

Co ważne, dotacja pozwoli sfinansować inwestycję w 90 procentach (koszt całości szacowany jest na 4,9 mln zł).

Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to koniec czerwca 2025 roku.

Dzięki przedsięwzięciu zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych wyniesie  7 406,40 GJ rocznie. Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych to 124,19 MWh w skali roku, a energii cieplnej 6 209,96 GJ. Szacowany roczny spadek emisji CO2 to 358,70 ton.

Umowa została podpisana w piątek 8 grudnia 2023 roku w siedzibie NFOŚiGW przez Artura Michalskiego wiceprezesa zarządu NFOŚiGW i Jarosława Kycię, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Bochni.


Inwestycja obejmować będzie:

  • Budynek A (tj. budynek zaplecza gospodarczo – administracyjnego),
  • Budynek B, w którym mieszczą się wyłącznie oddziały, poradnie i pracownie szpitala. W budynku znajdują się oddziały Opiekuńczo – Leczniczy, Chirurgii z Pododdziałem Ortopedii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny, Centralna Sterylizacja, Poradnia Chirurgiczna, 2 pracownie RTG oraz Opieka całodobowa.
  • Budynek C, w którym mieszczą się oddziały, poradnie i pracownie szpitala m.in.: Ratunkowy (SOR), Oddział Dziecięcy, Oddział Chorób Wewnętrznych II, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym, pracownia Tomografii komputerowej, pracowania Echokardiografii, pracownia Analityczno–hormonalna, pracownia Serologii, poradnia Kardiologiczna, Dermatologiczna, Onkologiczna, Okulistyczna, pracownia EKG.
  • Budynek D (Zespoły Ratownictwa Medycznego). W budynku stacjonują dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego Szpitala tj. Zespół typu „S” (z lekarzem) i zespół typu „P” (ratownicy medyczni), które zabezpieczają przedszpitalną opiekę medyczną w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego.
  • Budynek E – stanowi miejsce zaplecza technicznego Szpitala, gdzie znajdują się urządzenia techniczne zaopatrujące Szpital w energię elektryczną, budynek ponadto stanowi miejsce pracy dla pracowników technicznych Szpitala sprawujących obsługę nad infrastrukturą techniczną Szpitala. Budynek Transformatorowni znajdujący się na terenie Powiatowego Szpitala w Bochni.
  • Budynek F (Archiwum szpitalne) użytkowany jest wyłącznie na cele archiwum Szpitala, w którym gromadzona jest dokumentacja medyczna pacjentów szpitala oraz dokumentacja księgowo-kadrowa Szpitala.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2024