R e k l a m a

Starosta powołał Radę Historii i Dziedzictwa Narodowego Powiatu Bocheńskiego – SKŁAD

-

Starosta Bocheński, Adam Korta, uroczyście powołał do życia Radę Historii i Dziedzictwa Narodowego Powiatu Bocheńskiego. Rada, będąca społecznym organem opiniodawczo-doradczym, ma na celu zaangażowanie mieszkańców w ochronę i promocję bogatego dziedzictwa historycznego Ziemi Bocheńskiej.

Rada, powołana na czas nieokreślony, skupia w swym gronie osoby, które są znane w swoim środowisku z wyjątkowego zaangażowania na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego regionu. Jej skład liczy do 12 członków, nominowanych z inicjatywy Starosty Bocheńskiego.

W gronie pierwszych członków Rady znaleźli się:

 • Zofia Sitko,
 • Ryszard Rybka,
 • Mirosław Mroczek,
 • Danuta Niemiec,
 • Michał Irzykowski,
 • Stanisław Domański,
 • Janusz Paprota,
 • Tadeusz Olszewski,
 • Wanda Janta,
 • Anetta Stachoń,
 • Jerzy Pączek,
 • Stanisław Mróz.

Starosta osobiście wręczył im nominacje podczas uroczystego spotkania.

Jestem przekonany, że  Rada stanie się aktywnym uczestnikiem w kształtowaniu polityki historycznej regionu, przyczyniając się do zachowania i promocji unikalnego dziedzictwa Ziemi Bocheńskiej. Działalność Rady stanowić będzie ważny wkład społeczności lokalnej w ochronę i pielęgnowanie wartości historycznych, kształtując tym samym tożsamość i pamięć miejscową – mówi Adam Korta, starosta bocheński 

W najbliższym czasie członkowie Rady zbiorą się, aby wyłonić przewodniczącego oraz zastępcę, którzy poprowadzą jej prace. Jednym z pierwszych zadań, które stanie przed Radą, będzie upamiętnienie zmarłego w październiku Jana Flaszę, byłego dyrektora Muzeum im. Stanisława Fischera, postaci zasłużonej dla Ziemi Bocheńskiej.

Do głównych zadań Rady należy opiniowanie aktualnych kierunków polityki historycznej samorządu Powiatu Bocheńskiego. Członkowie Rady będą także przygotowywać stanowiska i opinie w sprawach związanych z dziedzictwem historycznym, obiektami i miejscami pamięci na terenie Powiatu Bocheńskiego. Dodatkowo, Rada podejmie się rozwiązywania spraw wynikających z bieżącej działalności samorządu, związanych z pielęgnowaniem i upamiętnianiem historycznej spuścizny Bocheńszczyzny.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc