R e k l a m a

Rada Miasta Bochnia z planem pracy na 2024 rok. Czym będą zajmować się radni?

-

Podczas grudniowej sesji radni uchwalili plan pracy na 2024 rok. Taka uchwała głosowana jest co roku i zawiera podobne punkty, jednak tym razem plan ten jest szczególny, bowiem w dużej części będzie go realizowała rada nowej kadencji (w kwietniu odbędą się wybory samorządowe).

Podczas sesji radny Jerzy Lysy złożył wniosek o dopisanie w styczniu punktu pn. „Analiza możliwości organizacji lokalu dla średniej szkoły muzycznej w Bochni z samorządem i Ministerstwem Kultury”.

My ten problem wpisaliśmy do naszego programu komisji oświatowej. Zadanie jest ewidentną wpadką samorządową, nie tylko naszego samorządu, również nieczyste sumienie ma samorząd powiatowy, a efekt tego jest taki smutny, że szkoła po wielu latach starań uzyskała statut szkoły średniej rządowej, a mimo wielu obietnic w tym również urzędującego burmistrza o zabezpieczenie godziwego lokum niestety wszyscy udają, że temat został zapomniany. Nie mówię o takich żenujących propozycjach, żeby przekazać jakąś ruderę, co było kiedyś przedmiotem działań radnych tej i poprzedniej kadencji – argumentował radny Jerzy Lysy.

Uważam, że jeżeli się już kończy kadencja tej rady to przynajmniej powinniśmy dać jakiś sygnał, żeby nowa rada i nowy burmistrz w końcu również przy udziale starostwa rozwiązali ten problem. Ta wielce zasłużona placówka, jaką jest szkoła muzyczna I i II stopnia, zasługują na rzetelne dokończenie sprawy pomocy samorządowej w zakresie znalezienia przyzwoitej siedziby – dodał Jerzy Lysy.

Chciałam przypomnieć, że w strategii rozwoju naszego miasta został zapisany wniosek dotyczący budowy nowego obiektu szkoły muzycznej zwróciła uwagę radna Anna Morajko.

Ten punkt rzeczywiście uwzględniliśmy w pracy naszej komisji (oświaty, wychowania, sportu i turystyki – przyp. red.). Natomiast co do tematu na sesji jak najbardziej jestem za takim punktem, tylko czy to ma sens na styczeń, gdzie prawdopodobnie nawet starostwo, żeby poważnie zająć się tematem będzie miało teraz problem, nie mówiąc o ministerstwie? Powiem więcej, na trzy miesiące przed wyborami to jestem przekonany, że wszyscy nam tę szkołę wybudują. Może lepiej byłoby ten temat wpisać w obradach rady, ale już po wyborach, żeby można było rozliczyć kogoś kto będzie składał deklaracje – stwierdził radny Jan Balicki.

Wniosek radnego Jerzego Lysego nie uzyskał akceptacji większości rady (5 głosów „za”, 7 „przeciw”, 9 „wstrzymujących się”). Ostatecznie radni jednogłośnie (21 głosów „za”) uchwalili plan pracy w treści jak poniżej.

Plan pracy Rady Miasta Bochnia na 2024 rok:

STYCZEŃ

 • Informacja Burmistrza Miasta Bochnia o prowadzonych postępowaniach sądowych z udziałem Gminy Miasta Bochnia.

LUTY

 • Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat problemów komunikacyjnych występujących na terenie miasta i tworzenia nowych miejsc parkingowych.

MARZEC

 • Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat sytuacji finansowej Bochni.

KWIECIEŃ

 • Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat realizacji programu rewitalizacji GMB.

MAJ

 • Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat realizacji programów ograniczania niskiej emisji.

CZERWIEC

 • Raport o stanie Gminy Miasta Bochnia – wotum zaufania. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Bochnia.

SIERPIEŃ

 • Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat potrzeb placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe) – koszty funkcjonowania.

WRZESIEŃ

 • Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat gospodarki odpadami komunalnymi.

PAŹDZIERNIK

 • Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat działań w zakresie ochrony zabytków znajdujących się na obszarze miasta.

LISTOPAD

 • Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat bieżącego pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

GRUDZIEŃ

 • Przyjęcie budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2025 rok.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia