R e k l a m a

馃敻 Gmina Nowy Wi艣nicz. Inwestycje w 2023 roku – ZDJ臉CIA

Fot. Artur 艢wi膮tek

Rok 2023 to kolejny czas wielu wa偶nych i potrzebnych inwestycji, kt贸re realizowane s膮 na terenie Gminy Nowy Wi艣nicz. Na wiele tych zada艅 gmina pozyska艂a dodatkowe fundusze zewn臋trzne. W minionym roku by艂a to kwota o 艂膮cznej warto艣ci blisko 16 milion贸w z艂. Samorz膮d gminy sukcesywnie wykonywa艂 remonty dr贸g, modernizacje i budow臋 budynk贸w o艣wiatowych, infrastruktury sportowej, rozbudow臋 sieci wodoci膮gowej i kanalizacyjnej.

Szanowni Pa艅stwo,

zako艅czyli艣my rok 2023 pe艂en intensywnych dzia艂a艅 maj膮cych na celu rozw贸j gminy Nowy Wi艣nicz. Chcia艂abym podzieli膰 si臋 z Pa艅stwem informacjami na temat zrealizowanych inwestycji i zada艅, kt贸re mia艂y istotny wp艂yw na nasz膮 spo艂eczno艣膰. 

To z inicjatywy mieszka艅c贸w, kt贸rzy na bie偶膮co zg艂aszali potrzeby ka偶dego z so艂ectw, powsta艂o lub jest w trakcie realizacji wiele przedsi臋wzi臋膰. S膮 to nie tylko bie偶膮ce remonty, kt贸re s膮 wykonywane sukcesywnie, ale r贸wnie偶 du偶e inwestycje. Z racji m.in. wymaganych zezwole艅 instytucji nadzoruj膮cych, sporz膮dzenia projekt贸w czy pozyskania dofinansowa艅 s膮 dzia艂aniami d艂ugoterminowymi i ich realizacja rozk艂ada si臋 na wi臋cej ni偶 rok.  

Z my艣l膮 o najm艂odszych mieszka艅cach gminy odpowiadaj膮c na wnioski lokalnej spo艂eczno艣ci  w ubieg艂ym roku oddano do u偶ytku gruntownie wyremontowany budynek przedszkola w Nowym Wi艣niczu oraz wybudowany nowy obiekt 艣wietlicy i przedszkola w Olchawie. W trakcie realizacji jest budowa przedszkola w Kr贸l贸wce. Z dba艂o艣ci i troski o rozw贸j osobowo艣ci, zainteresowa艅 i talent贸w naszych najm艂odszych mieszka艅c贸w utworzona zosta艂a Szko艂a Muzyczna I stopnia. Na jej dzia艂alno艣膰 przystosowywany jest budynek dawnego wi艣nickiego przedszkola. Odpowiadaj膮c na potrzeby rozwoju aktywno艣ci fizycznej mieszka艅c贸w w trakcie realizacji s膮 prace zwi膮zane z przebudow膮 stadionu Szreniawa w Starym Wi艣niczu oraz krytej p艂ywalni w Nowym Wi艣niczu. 

Realizacja za艂o偶onych plan贸w i dzia艂a艅, kt贸re maj膮 istotny wp艂yw na rozw贸j gminy, w tym popraw臋 偶ycia mieszka艅c贸w, by艂a i jest mo偶liwa dzi臋ki dobrej wsp贸艂pracy, zaanga偶owaniu i wsparciu pracownik贸w urz臋du, jednostek organizacyjnych oraz radnych i so艂tys贸w.

Dzi臋kuj臋 za Pa艅stwa zaufanie, owocn膮 wsp贸艂prac臋 oraz aktywny udzia艂 w rozwoju naszej gminy. 

Burmistrz Nowego Wi艣nicza
Ma艂gorzata Wi臋ckowska


Infrastruktura drogowa

W gminie sukcesywnie realizowane s膮 zadania maj膮ce na celu popraw臋 infrastruktury drogowej. 艁膮cznie powsta艂o ponad 4,35 km nawierzchni asfaltowej, a na bie偶膮c膮 konserwacj臋 nawierzchni zu偶yto 2163 ton kruszywa. Na cz膮stkowy remont dr贸g wydatkowano ok. 372 tys. z艂.

W czerwcu zako艅czono remont drogi gminnej nr 580852K Stary Wi艣nicz – Zagrody. Efektem wykonanych prac jest odcinek 1,4 km nowej nak艂adki asfaltowej wraz z now膮 podbudow膮, odwodnieniem, poboczami oraz oznakowaniem pionowym i poziomym drogi. Ca艂kowity koszt inwestycji to ok. 1,3 mln z艂 przy dofinansowaniu ze 艣rodk贸w Rz膮dowego Funduszu Dr贸g Samorz膮dowych w kwocie ok. 740 tys. z艂.

We wrze艣niu zako艅czono modernizacj臋 dr贸g dojazdowych do grunt贸w rolnych. Prace wykonano we wszystkich so艂ectwach a ich 艂膮czny koszt to ok. 430 tys. z艂, w tym dofinansowanie ze 艣rodk贸w bud偶etu Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego w kwocie 111 678 z艂.

W listopadzie zako艅czono remont tzw. 鈥瀊ia艂ej drogi鈥 na odcinku Kopaliny 鈥 Pogwizd贸w. Zadanie by艂o wsp贸艂finansowane z Funduszu le艣nego PGL Lasy Pa艅stwowe. Ca艂kowita warto艣膰 wykonanych rob贸t wynios艂a  ponad 1 mln z艂, w tym warto艣膰 dofinansowania przez Nadle艣nictwo Brzesko 951 tys. z艂.

W celu poprawy bezpiecze艅stwa pieszych i kieruj膮cych w lipcu ubieg艂ego roku uko艅czono budow臋 chodnika przy drodze wojew贸dzkiej nr 966 w Much贸wce o d艂ugo艣ci 310 metr贸w. Zadanie za blisko 706 tys. z艂 wsp贸艂finansowane zosta艂o ze 艣rodk贸w Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego. W Po艂omiu Du偶ym zlikwidowano bariery architektoniczne w postaci schod贸w w ci膮gu chodnika przy drodze wojew贸dzkiej. Zadanie zrealizowano za kwot臋 ponad 28 tys. z艂, w tym dofinansowanie z Zarz膮du Dr贸g Wojew贸dzkich w Krakowie w kwocie 11 tys. z艂. W Wi艣niczu Ma艂ym powsta艂 kolejny odcinek chodnika o d艂ugo艣ci ok. 70 mb. Warto艣膰 przeprowadzonych prac to prawie 96 500 z艂.

W celu poprawy bezpiecze艅stwa mieszka艅c贸w gminy i uczestnik贸w ruchu drogowego gmina w 2023 roku wydatkowa艂a blisko 135 tys. z艂  na wybudowanie 888 m sieci elektroenergetycznej z艂o偶onej z 21 s艂up贸w i jednej lampy hybrydowej. Wykonano r贸wnie偶 5 projekt贸w o艣wietlenia ulicznego za kwot臋 47 115 z艂.

Gmina pozyska艂a r贸wnie偶 kolejne 艣rodki w ramach Rz膮dowego Funduszu Rozwoju Dr贸g w kwocie ponad 3,8 mln z艂 na realizacj臋 dw贸ch zada艅. Pierwsze z nich dotyczy rozbudowy drogi gminnej  Stary Wi艣nicz 鈥 Podgr贸dek – Brze藕nica, w ramach kt贸rego powstanie m.in. 480 metr贸w chodnika. Ca艂kowity koszt zadania opiewa na kwot臋 blisko  2 mln 600 tys. z艂, w tym otrzymane dofinansowanie w kwocie 1 826 440,00 z艂.
Natomiast drugie zadanie dotyczy rozbudowy drogi gminnej w Kr贸l贸wce, w ramach kt贸rego zaplanowano m.in. budow臋 blisko kilometrowego odcinka chodnika. Ca艂kowity koszt zadania opiewa na kwot臋 ponad 2 mln  580 tys. z艂, w tym otrzymane dofinansowanie w kwocie 1 988 253,00 z艂.

W trakcie realizacji s膮 r贸wnie偶 projekty na przebudow臋 dr贸g: Stary Wi艣nicz-Kopaliny oraz Kr贸l贸wka-Wola Nieszkowska. 

Infrastruktura wodoci膮gowo-kanalizacyjna

W 2023 roku gmina wybudowa艂a  6,9 km nowej sieci wodoci膮gowej za kwot臋 ok. 1 830 000 z艂 i uzyska艂a pozwolenie na dalsz膮 rozbudow臋 wspomnianej sieci o d艂ugo艣ci 7,2 km.

W 2023 roku gmina wybudowa艂a 0,7 km nowej sieci kanalizacyjnej za kwot臋 ponad 590 000 z艂 i uzyska艂a pozwolenie na dalsz膮 rozbudow臋 wspomnianej sieci o d艂ugo艣ci 6,2 km.

Na podstawie um贸w zawartych w 2023 r. w trakcie realizacji pozostaje:

– wykonanie 2,3 km sieci wodoci膮gowej wraz z hydroforni膮 w miejscowo艣ci 艁omna za kwot臋 ok. 800 tys. z艂;

– wykonanie ponad 5 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowo艣ci Nowy Wi艣nicz oraz Leksandrowa za 艂膮czn膮 kwot臋 w wysoko艣ci ok. 2,7 mln z艂.

W celu mo偶liwo艣ci dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej gmina naby艂a w Kr贸l贸wce dzia艂k臋 z przeznaczeniem na budow臋 oczyszczalni 艣ciek贸w. Natomiast w Kobylu dzia艂k臋 pod budow臋 zbiornika na wod臋 pitn膮 wraz z hydroforni膮. 

Gmina Nowy Wi艣nicz zako艅czy艂a zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowo艣ci Leksandrowa”. Prace realizowane by艂y w dw贸ch etapach. Pierwszy z nich zosta艂 zako艅czony w 2022 roku. Na modernizacj臋 stacji pozyskano dofinansowanie w wysoko艣ci blisko 2 mln. 730 tys. z艂 a 艂膮czny koszt ca艂ej inwestycji opiewa na kwot臋  ponad 5 mln z艂.

Plac贸wki o艣wiatowe 

Pocz膮tkiem stycznia 2023 r. najm艂odsze pokolenie wi艣niczan rozpocz臋艂o edukacj臋 w nowo wyremontowanym budynku przedszkola przy ul. Ko艣cielnej w Nowym Wi艣niczu, na kt贸ry wydatkowano kwot臋 ponad 8 mln z艂otych, w tym pozyskane przez gmin臋 dofinansowanie z funduszy unijnych w wysoko艣ci ok. 5 mln z艂otych. Nowe przedszkole to przede wszystkim wi臋ksze przestrzenie dla przedszkolak贸w, przyjazny wystr贸j oraz nowoczesne wyposa偶enie, kt贸re umo偶liwi艂o jesieni膮 przyj臋cie do plac贸wki ok. 260 dzieci. Budynek zosta艂 dostosowany r贸wnie偶 do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych. 

Kolejn膮 wa偶n膮 inwestycj膮, przede wszystkim dla mieszka艅c贸w Olchawy, by艂o zako艅czenie budowy budynku 艣wietlicy wiejskiej i przedszkola w Olchawie. Powsta艂 nowoczesny obiekt z pi臋knymi pomieszczeniami dla najm艂odszych, kuchni膮, 艣wietlic膮, placem zabaw oraz du偶ym placem parkingowym. Koszt wykonania zadania to oko艂o 2 mln 400 tys. z艂, w tym dofinansowanie w ramach Rz膮dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 384 878 z艂. Z kolei dzi臋ki dofinansowaniu z Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego w wysoko艣ci 30 tys. z艂 艣wietlica ww. budynku zosta艂a doposa偶ona w niezb臋dne sprz臋ty, kt贸re pos艂u偶膮 mieszka艅com so艂ectwa. Warto艣膰 ca艂ego zadania to kwota blisko 50 tys. z艂.

Gmina prowadzi r贸wnie偶 zaawansowane prace zwi膮zane z budow膮 przedszkola w Kr贸l贸wce. Zadanie dofinansowane jest z Rz膮dowego Funduszu Polski 艁ad: Program Inwestycji Strategicznych w wysoko艣ci 4 mln 250 tys. z艂. Warto艣膰 ca艂kowita inwestycji opiewa na kwot臋 blisko 7 mln 800 tys. z艂.  

Trwaj膮 r贸wnie偶 prace zwi膮zane z termomodernizacj膮 budynku dawnego przedszkola w Nowym Wi艣niczu, gdzie docelowo swoj膮 siedzib臋 b臋dzie mia艂a Szko艂a Muzyczna I stopnia, kt贸ra swoj膮 dzia艂alno艣膰 rozpocz臋艂a we wrze艣niu ubieg艂ego roku. Na ten cel gmina pozyska艂a dofinansowanie w kwocie ponad 430 tys. z艂. Warto艣膰 ca艂kowita zadania opiewa na kwot臋 prawie 930 tys. z艂.

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna

Prace post臋puj膮 r贸wnie偶 przy przebudowie krytej p艂ywalni w Szkole Podstawowej im. Stanis艂awa Lubomirskiego w Nowym Wi艣niczu, gdzie niebawem mieszka艅cy gminy b臋d膮 mogli korzysta膰 z nowoczesnego obiektu. Ca艂kowita warto艣膰 zadania to prawie 11 mln z艂, w tym pozyskane dofinansowanie to ponad 6,7 mln z艂otych

Modernizacji poddane zosta艂o r贸wnie偶 boisko sportowe 鈥濻zreniawa鈥 w Starym Wi艣niczu. Realizacja I etapu zaplanowanej gruntownej przebudowy stadionu, na kt贸ry gmina pozyska艂a 艣rodki w wysoko艣ci 5,5 mln z艂 z Rz膮dowego Funduszu 鈥濸olski 艁ad Program Inwestycji Strategicznych鈥 poch艂onie blisko 9,3 mln.

Na terenie Much贸wki wykonane zosta艂y prace z zakresu zagospodarowania terenu stadionu sportowego KS Ceramika. Warto艣膰 zadania to kwota  blisko 270 tys. z艂, w tym dofinansowanie z bud偶etu Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego w wysoko艣ci ponad 135 tys. z艂 pozyskane przez gmin臋 w ramach projektu pn. 鈥濵a艂opolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa 鈥 MIRS鈥.  Pozosta艂a kwota to 艣rodki w艂asne gminy oraz z Funduszu So艂eckiego. 

Ochotnicze Stra偶e Po偶arne


Dzi臋ki realizacji projektu z BO 2023 Ochotnicza Stra偶 Po偶arna w 艁omnej w ramach projektu z bud偶etu obywatelskiego wzbogaci艂a si臋 o dron z kamer膮 termowizyjn膮, namiot pneumatyczny oraz ubrania koszarowe. Zadanie zrealizowano za ponad 38 tys. z艂.

Doposa偶ono r贸wnie偶 Ochotnicz膮 Stra偶 Po偶arn膮 w Kr贸l贸wce poprzez zakup motopompy oraz sprz臋tu ratownictwa w postaci ubra艅 specjalnych. Zakup motopompy Tohatsu VE1500 M16/8 zrealizowano przy wsparciu fin. Ministerstwa Klimatu i 艢rodowiska, Narodowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony  艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wspomniane dofinansowanie wynios艂o 18 431,99 z艂, dotacja z Gminy Nowy Wi艣nicz – 20 tys. z艂, wk艂ad w艂asny OSP Kr贸l贸wka  to kwota 8 000,51 z艂. Zakup 6 komplet贸w ubra艅 specjalnych SX 4 GOLD OSP by艂 mo偶liwy dzi臋ki dofinansowaniu w wysoko艣ci 20 000 z艂 ze 艣rodk贸w Funduszu Sprawiedliwo艣ci.

Gmina dofinansowa艂a r贸wnie偶 jednostki OSP w zakresie zakupu sprz臋tu bojowego:
OSP w Starym Wi艣niczu (5 900 z艂), OSP w Chronowie (2 850 z艂), OSP w Much贸wce ( 2 100 z艂), OSP w Nowym Wi艣niczu (10 000 z艂). OSP w Wi艣niczu Ma艂ym otrzyma艂o dotacj臋 celow膮 w wysoko艣ci 4000 z艂 z przeznaczeniem na zakup dw贸ch bram gara偶owych segmentowych. 

Z Rz膮dowego Funduszu Polski 艁ad: Program Inwestycji Strategicznych Gmina pozyska艂a 1 mln z艂 na zakup dw贸ch pojazd贸w ratowniczo-ga艣niczych.  

Pozosta艂e dzia艂ania

W ramach dzia艂a艅 na rzecz podnoszenia 艣wiadomo艣ci ekologicznej mieszka艅c贸w gminy zako艅czono realizacj臋 zadania pn. 鈥濷bni偶enie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Wi艣nicz poprzez wymian臋 藕r贸de艂 ciep艂a w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) 鈥 ETAP II鈥. Dofinansowanie na w/w zadanie w wysoko艣ci ok. 1,3 mln z艂 gmina otrzyma艂a z Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego. W ramach zadania dokonano wymiany istniej膮cych 藕r贸de艂 ciep艂a wykorzystuj膮cych paliwa sta艂e, na kot艂y na paliwo gazowe i biomas臋 wraz z przystosowaniem instalacji wewn臋trznych do nowego 藕r贸d艂a ciep艂a w oko艂o 100 budynkach.

W ramach Rz膮dowego Funduszu Polski 艁ad gmina pozyska艂a kwot臋 6 mln 470 tys. z艂 na budow臋 przedszkola w Starym Wi艣niczu oraz kwot臋 1 mln 530 tys. z艂 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu znajduj膮cego si臋 przy Szkole Podstawowej im. Stanis艂awa Lubomirskiego w Nowym Wi艣niczu.

Ponadto kwot臋 1 mln z艂 pozyskano na prace konserwatorskie bramy Zamku w Wi艣niczu oraz wymian臋 stolarki okiennej w sali balowej zamku. 

Dzi臋ki dofinansowaniu z Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego w wysoko艣ci blisko 32 tys. z艂 przeprowadzono prace konserwatorsko-restauratorskie przy kapliczce w Kr贸l贸wce oraz Pomniku Wolno艣ci na wzg贸rzu zamkowym. Koszt przeprowadzonych prac przy obu obiektach wyni贸s艂 prawie 60 tys. z艂

W listopadzie ubieg艂ego roku wywieziono pojemniki zawieraj膮ce niebezpieczne odpady, kt贸re by艂y sk艂adowane na jednej z nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci Kr贸l贸wka. Koszt utylizacji to kwota ponad 529 tys. z艂.  Gmina Nowy Wi艣nicz pozyska艂a na ten cel 60% dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej. Dzi臋ki podj臋tym dzia艂aniom niebezpieczne odpady opu艣ci艂y teren gminy.

W 2023 r. zacz臋艂y obowi膮zywa膰 punktowe zmiany miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego wsi Kobyle, Olchawa i Kr贸l贸wka. Podj臋to uchwa艂y o przyst膮pieniu do zmian miejscowych plan贸w zagospodarowania wsi Stary Wi艣nicz, Kr贸l贸wka (punktowe) oraz Kobyle.

Wybrane wydarzenia kulturalne

Opr贸cz realizacji wielu zada艅 inwestycyjnych, gmina by艂a organizatorem oraz wsp贸艂organizatorem wielu wydarze艅 kulturalnych, w艣r贸d kt贸rych nale偶y wymieni膰 chocia偶by Koncert Noworoczny, Wi艣nick膮 Parad臋 Orkiestr D臋tych czy Wi艣nickie Jarmarki, kt贸re cyklicznie co roku odbywaj膮 si臋 w okresie czerwca, sierpnia i grudnia. Gmina wspiera艂a r贸wnie偶 finansowo wiele przedsi臋wzi臋膰 organizowanych przez lokalne organizacje pozarz膮dowe. Jak co roku wsparcie z bud偶etu gminy otrzymuj膮 r贸wnie偶 kluby sportowe, na ten cel Gmina w zesz艂ym roku przeznaczy艂a kwot臋 320 tys. z艂. 

Najnowsze materia艂y Partner贸w