R e k l a m a

Podpisano porozumienie ws. włączenia OSP Chodenice do KSRG

-

W poniedziałek w Urzędzie Miasta Bochnia podpisane zostało porozumienie ws. włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Chodenice do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To ważny krok na drodze do włączenia jednostki z ten system. Ostateczna decyzja należy do komendanta głównego PSP.

KSRG jest częścią systemu bezpieczeństwa państwa. Jego głównym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Włączenie w struktury KSRG to wielkie wyróżnienie dla każdej jednostki OSP, ale także nowe obowiązki, wyzwania i zadania operacyjne na terenie gminy, powiatu, województwa oraz kraju.

Porozumienie będące podstawą do wydania przez Komendanta Głównego PSP decyzji o włączeniu jednostki do KSRG podpisali: Stefan Kolawiński – Burmistrz Miasta Bochnia, bryg. Jacek Ryncarz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni oraz Jan Kasprzyk – Prezes OSP Chodenice i Szczepan Kasprzyk – Naczelnik OSP Chodenice.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia