R e k l a m a

Politechnika Krakowska i MAN Trucks łączą siły

-

Politechnika Krakowska i MAN Trucks Sp. z o.o., producent pojazdów ciężarowych, łączą siły. Porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań naukowych i analiz technologicznych, wzajemnych szkoleń dla pracowników, stażów i praktyk dla studentów oraz innych inicjatyw dydaktyczno-badawczych podpisali  6 lutego 2024 r. prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej oraz dr Richard Slovák, prezes zarządu MAN Trucks i Bogdan Lis, członek zarządu spółki ds. personalnych. 

Współpraca uczelni i MAN Trucks dotyczy przede wszystkim obszaru działalności zakładu produkcyjnego spółki w Niepołomicach koło Krakowa, należącego do Grupy MAN Truck & Bus AG. Zakład produkuje nowoczesne pojazdy ciężarowe z serii TGS/X i TGM oraz TGL, montowane w różnych konfiguracjach jako pojazdy 2, 3, 4 i 5-osiowe (np. ciągniki siodłowe, pojazdy pod zabudowę oraz pojazdy z napędem na wszystkie koła). Dostarcza swoje produkty na rynki wschodniej i zachodniej Europy, Bliski Wschód, do Azji i Afryki. 

Szansa na pozyskanie wysoko wykwalifikowanych pracowników

– Rozwój i wdrażanie innowacji to filary gospodarki opartej na wiedzy. MAN Trucks – jako jeden z największych i najnowocześniejszych pracodawców w regionie, zatrudniający blisko 4 tys. pracowników wierzy, że współpraca biznesu i nauki to fundament rozwoju obu tych dziedzin. Dlatego nasza firma chętnie łączy siły z uczelniami, stymulując współdziałanie tych obszarów – mówi dr Richard Slovák, prezes zarządu MAN Trucks, dyrektor zakładu w Niepołomicach.

Dla MAN Trucks współpraca z przedstawicielami nauki to możliwość uzyskania wsparcia przy wdrażaniu bieżących projektów w naszym zakładzie, to też duża szansa na przyszłe pozyskanie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wierzę, że dla studentów Politechniki Krakowskiej współpraca z nowoczesnym przedsiębiorstwem, jakim jest MAN Trucks, dostęp do ogromnej wiedzy naszych ekspertów to szansa na inżynierski rozwój i płynne przejście do kariery zawodowej od razu po ukończeniu studiów –  zaznacza prezes Richard Slovák.

Zajęcia, wycieczki dydaktyczne i szkolenia

Dzięki podpisanemu porozumieniu studenci i pracownicy Politechniki Krakowskiej, szczególnie Wydziałów Mechanicznego i Inżynierii Lądowej, będą mogli odbywać w niepołomickim zakładzie MAN Trucks zajęcia w formie wycieczek dydaktycznych oraz specjalistycznych szkoleń dla nich dedykowanych.

W ramach współpracy przewiduje się również możliwość prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych przez specjalistów z zakładów MAN-a, a w dalszej perspektywie powołanie  dualnych form kształcenia. Firma zaoferuje też studentom praktyki i staże oraz możliwość uczestniczenia w wybranych swoich projektach. Porozumienie przewiduje także możliwość podejmowania przez studentów w ich pracach dyplomowych rzeczywistych  problemów inżynierskich, pojawiających się w działalności firmy.

Dla naszych studentów – zwłaszcza kierunków: pojazdy samochodowe, środki transportu i logistyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria produkcji, transport, automatyka i robotyka – współpraca z MAN Trucks to wyjątkowa szansa na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności. Otwierając drzwi przed studentami Politechniki, MAN Trucks stwarza im okazję do poznania rzeczywistego środowiska pracy inżyniera przyszłości. Firma zyskuje zaś możliwość prezentacji swojej oferty dla absolwentów naszej uczelni, którzy są specjalistami wysoko cenionymi na rynku pracy –  podkreśla prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej.

Na ten aspekt współpracy zwraca też prof. Jerzy Sładek, dziekan Wydziału Mechanicznego, który będzie głównym realizatorem porozumienia ze strony Politechniki Krakowskiej:  – Kontakt z nowoczesnymi rozwiązaniami z dziedziny przemysłu motoryzacyjnego podniesie jakość kształcenia studentów Politechniki i Wydziału Mechanicznego, pozwoli również na doskonalenie warsztatu naszych pracowników naukowych.

Badania i rozwój

Bardzo ważnym obszarem współdziałania Politechniki i MAN Trucks będzie też podejmowanie wyzwań badawczo-rozwojowych, w tym wspólne realizowanie projektów w oparciu o infrastrukturę i zasoby intelektualne uczelni oraz zaplecze techniczne i ekspercką wiedzę pracowników firmy.

Zainteresowania partnerów umowy koncentrują się szczególnie wokół takich  tematów badawczych jak:

  • wsparcie procesów logistycznych i technologicznych;
  • optymalizacja procesów produkcyjnych;
  • elektromobilność i zastosowanie różnych źródeł napędu pojazdów samochodowych;
  • badania i modernizacja konstrukcji silników;
  • sterowanie i układy automatyki w nowoczesnych silnikach tłokowych;
  • zagadnienia precyzyjnych pomiarów współrzędnościowych, kalibracji systemów kontroli jakości, mających wpływ na finalną jakość produktów;
  • badania w zakresie bezpieczeństwa ruchu w pojazdach ciężarowych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony pieszych;
  • badania i wdrażanie koncepcji autonomicznych samochodów ciężarowych.

Celem porozumienia jest też wzajemna promocja działalności i osiągnięć Politechniki i MAN Trucks wśród studentów i pracowników obu podmiotów.


Zakład MAN Trucks w Niepołomicach koło Krakowa, którego dotyczy współpraca, jest jedną z najnowocześniejszych montowni ciężarówek na świecie i jednym z najmłodszych ośrodków produkcyjnych Grupy MAN Truck & Bus AG. Montowane są tu – w różnych konfiguracjach – pojazdy ciężarowe z serii TGS/X, TGM i TGL w oparciu o podzespoły, dostarczane przez inne zakłady MAN i zewnętrznych dostawców. Zdolność produkcyjna zakładu została w ostatnich latach znacząco zwiększona. Jest oparta na montażu i procesach logistycznych, które są konsekwentnie tworzone i stale rozwijane zgodnie z zasadami „szczupłej” produkcji (lean manufacturing). Szczególną uwagę poświęca się długoterminowej realizacji systemu produkcyjnego MAN. Czynnikiem kluczowym są w nim znakomicie wykształceni pracownicy firmy. Zakład w Niepołomicach został czterokrotnie wyróżniony certyfikatem „TOP Employers Polska“.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc